Beszámoló a 'Száz év tükrében az első világháború lezárása 1919-2019' kisfilm vetélkedőről

Eredetileg 2019 tavaszán bő kéthavi futamidejűre, és az összes többi eddigi – vagyis 2014-es, 2016-os és 2017-es – pályázattól eltérően nem nyitó-, hanem záró rendezvény központú tervvel pályáztunk az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottsághoz. A pályázati kiírásban ugyanis eredetileg a 2019.június 30-i határidő szerepelt, ezért a kisfilm pályázatot észszerűnek tűnt az első világháború főbűnöseként kezelt Németországgal aláíratott versailles-i békediktátumhoz kötni. Ennek megfelelően alakítottuk ki a pályázathoz a – korábbi években beadott pályázatokhoz képest –szerényebb forrásigényt is.

Az Emlékbizottság pozitív döntése viszont 2019. július 4-én született meg. A pályázatot ezért úgy módosítottuk, hogy nem feledkezve meg a versailles-i békeszerződésről, az 1919-es esztendő további két békediktátumához: az Ausztriával aláíratott 1919. szeptember 10-i saint-germaini, illetve a Bulgáriával 1919. november 27-én elfogadtatott neuillyi békeszerződés 100. évfordulójához kötöttük.

Annak ellenére, hogy az Emlékbizottság pozitív döntését követően azonnal jeleztük mind a gombaszögi, mind pedig az EFOTT tábor szervezőinek, hogy szívesen beszélünk a pályázatról (mindkettőben majdnem „folyamatos hagyomány”-nak számított immár jelenlétünk), miután mindkét tábor ezekben a napokban, vagyis július első felében volt, erőnkből arra futotta, hogy a plakátot eljuttassuk számukra, viszont külön eseményként nem lehetett immár beilleszteni egyik tábor programjába sem.

Egészen kivételesnek számított, hogy a szervezők számára Budapesten tartott júliusi két összejövetelen viszont észtországi barátaink személyesen is részt tudtak venni. A kisfilm vetélkedő meghirdetését nem csupán a saját honlapunkon, Facebook-oldalunkon, hanem e-mailben is a potenciális résztvevők tudomására hoztuk és honlapunkat rendszeres híradásokkal folyamatosan életben tartottuk. Minden eddiginél rendszeresebben töltöttünk fel friss információt – közben kiemelve a 2019. szeptember 10-i, Bajza utcába szervezett figyelem-felkeltő rendezvényt.

E munka során eddigi kapcsolatainkra és eredményeinkre igyekeztünk támaszkodni, felhasználva a Rákóczi Szövetséget is, bár az ő nyári táboraikba az idén nem sikerült eljutnunk.

Viszont a táborok közül szeptember 7-8-án sikerült a Kárpátaljai Szövetség balatonföldvári táborában kivételes sikert aratnunk, amiben valószínűleg annak is szerepe lehetett, hogy Kárpátalja sorsát Csehszlovákia államkeretei között nemzetközi jogi szinten pont a saint-germaini szerződés határozta meg. Alighanem ezért részesültünk a tábor szervezői részéről rendkívül meleg fogadtatásban.
Készülődve a stúdió-beszélgetésre Gecse Géza és Molnár Sándor

A 2019. július első felében módosított pályázatban is megtartottuk a záró rendezvény központúságot, de kiderült, hogy lehetetlena nyitó rendezvényt nélkülöznünk. Ezt viszont a kerek évforduló miatt sem tarthattuk máskor, mint szeptember 10-én. Ezen a napon volt ugyanis kereken száz esztendeje, hogy aláírták Ausztriával a békeszerződést, és bár a hétfői nap, továbbá az iskola- és egyetemkezdési időszak technikai szempontból nem volt kedvező, nehéz lett volna indokolni, miért tesszük másik napra a rendezvényt.

Eddig a dátumig a honlapunkon tematikus bontásban, vagyis külön-külön oldalon számoltunk be az eddigi három sikeres első világháborús pályázatunkról, valamint azok hasznosítható eredményeiről.

Ennek során megjelenítettük az 1914-es, 1916-os és 1917-es esztendőhöz kapcsolódó 25 perces filmes, 70 perces hangos-képes, valamint a szöveges-képes összegző beszámolóinkat, a 2014-es és 2016-os kisfilm vetélkedő díjazott alkotásait, illetve az alkotókkal készült interjúk mellett a YouTube szerkesztő programjának segítségével készült, ösztönzési szándékkal készített saját kisfilmjeinket is.

Az idei, 2019-es év során első ízben használtuk fel informatikus segítségét a honlap jobb elérhetőségének és használhatóságának biztosítására (drupal elemek illesztésének egyszerűsítésére, illetve keresőoptimalizálásra), aminek eredményeként az aspektus.eu oldal a keresőprogramokban előrébb sorolódott. (Előrelátásunkat igazolta, hogy 2019.szeptember végén a szolgáltató 2-3 napig az aspektus.eu oldal elérését másfajta, de ezzel némileg összefüggő szinkronizálási okok miatt nem tudta biztosítani. Egyébként a hasonló gondok elkerülésére alternatívaként párhuzamosan helyeztünk el folyamatosan anyagot az egyszerűbb gecse.eu oldalra is – pont azért, hogy ne váljunk honlap szinten teljes mértékben az aspektus.eu oldaltól függővé, vagyis, hogy kiszolgáltatottságunkat csökkentsük.)

Az idei év volt az első, amikor a médiában megjelent, továbbá az iskolákban tett látogatásokról, illetve az első világháborúval kapcsolatos másfajta megemlékezésekről szóló összefoglalókat szisztematikusan először a honlap oldalunkon, majd ezt követően a Facebook oldalunkon megjelentettünk, ezáltal szinte napi folyamatossággal hívtuk fel majdnem állandóan kisfilm vetélkedőnkre a figyelmet.

A pályázat benyújtásakor nem tudhattuk, hogy a plakát nyomtatás, illetve a Facebook-hirdetés költségei – az előző évekhez képest – komolyan emelkedtek. Némi gondot okozott, hogy az elnyert pályázati forráshoz szeptember végén tudtunk csupán hozzáférni és az informatikusunkkal kötött szerződés hirdetési keretét – miután az illető a 2017-es évre élénken emlékezett – nem volt hajlandó saját forrásból megfinanszírozni. Részben van csak igaza, hogy a Facebook-reklám hatékonysága nem hozza azokat a mutatókat, ami miatt megéri, ha erre pénzt költünk. A plakát előállítását, illetve októbertől kezdődően néhány Facebook-reklám költségét végül privát bankkártya felhasználásával fedeztük, így ezekről végül alanyi mentes bruttó számlák születtek – ez a magyarázata, hogy az áfa-tartalom itt némileg a pályázatban beadotthoz képest a költségekben a végelszámoláskor módosult.

Az előre eltervezetthez képest 2019.szeptember elején szembesültünk azzal, hogy az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság hivatalos logóját az 1914-1918-ról 1914-1920-ra módosította, ezért ennek megfelelően a felhívást, valamint a Facebook-profilt is újra kellett rajzolnia a grafikusunknak.

Eredetileg nem terveztük, hogy a havi egy alkalommal a Kossuth Klubba tervezett műhelyfoglalkozásokra külön plakátot készítünk, mint ahogy arra sem gondoltunk, hogy ezekre egy-egy történészt hívjunk meg. Ez menet közben jutott eszünkbe, és be is bizonyosodott, hogy Ligeti Dávid, Pollmann Ferenc és Pritz Pál meghívása – a pályázat szempontjából – igen hasznosnak bizonyult!)

Végül is az említett két tényező logikájából következett, hogy szülessen külön plakát a műhely-rendezvényekre is, amivel eredetileg szintén nem számoltunk.

A műhelyrendezvényekkel párhuzamosan, az első világháború lezárásával kapcsolatban Köő Artúr munkájára számítottunk a mini-vetélkedő kérdéseinek a kidolgozásában, illetve kivitelezésében is, de a kolléga energiáit felemésztette a Magyarságtudományi Intézetnél közben kapott megbízása. Ezért – az eredeti, kifejezetten a műhelyfoglalkozások tematikájához kapcsolódó vetélkedő helyett a korábbi években kipróbált módszerhez folyamodtunk és hibakereső feladatot adtunk közönségünknek. Ennek népszerűsítésére ugyanúgy használtuk fel az elektronikus orgánumokat, mint ahogy azt az eredetihez terveztük. A televíziókban tervezett két-két megszólalási lehetőséghez képest a Bonum TV-ben – az 56-os évforduló miatt – 2019. november 4-én eggyel több megszólalási lehetőséghez jutottunk.

A két rövid egyperces spot elkészítése végül némileg késett, de ugyanolyan jó szolgálatot tett, mint a korábbi években.

Az elektronikus médiumokban a vetélkedővel és az első világháborúval kapcsolatos promóciós tevékenységünk az eredetileg tervezett nyolc helyett több mint a duplájára: összesen tizenhétre sikeredett.

Nem gondoltunk eredetileg arra sem, hogy az előző három kisfilm vetélkedő tapasztalatait összegző technikai segédletet (összefoglaló honlap oldal, amelyben a klipek mesterségbeli fogásait gyűjtöttük össze annak érdekében, hogy megkönnyítsük a dolgát azoknak, akik ilyesmivel korábban nem foglalkoztak). Ezt aztán a pályázat lezáródásáig – kicsit módosítva, leegyszerűsítve – átszerkesztetten, összesen három alkalommal is közre kellett adnunk. Menet közben jöttünk ugyanis csak rá, hogy szükség van ismételten közreadni, hiszen a honlapon születő anyagbőség következtében a web-oldalon ez a technikai segédlet az újabb anyagok megjelenése miatt folyamatosan hátrébb sorolódott. Ráadásul azt is érzékeltük, hogy az iskolai prezentációk során némi egyszerűsítésre is szükség van.

Ugyancsak szükség volt a magyarnál valamivel egyszerűbb, de hasonló tartalmú angol oldal szintén háromszori közreadására is!

Nehézséget okozott, hogy a korábbi gimnáziumi tanárok közül Száray Miklós, Bukodi István annyira visszahúzódtak, hogy még a zsűrizésben sem vettek részt. (Nem könnyített a helyzetünkön az sem, hogy Ősz Gábor 1917 októberében magával vitte a sírba a vetélkedő szervezésében szerzett tapasztalatait is.) Sajnos, az 1917-es vetélkedőben még aktív szerepet játszó Kulturális Életért Közhasznú Egyesület munkájára sem tudtunk az idén számítani, mert ők is visszavonultak.

Meg kellett küzdenünk azzal a fajta, nem ritkán a tanárok részéről érkező értetlenséggel, amellyel 2017 folyamán főleg Ősz Gábor szembesített, amikor középiskolás kollégáival tárgyalt a kisfilm vetélkedő más gimnáziumokban tervezett prezentációjáról. Ezekből a beszélgetésekből az derült ki, hogy a középiskolás tanár kollégák frusztráltak, nem egy esetben idegen számukra a téma és sokan plusz teherként élik meg a kisfilmvetélkedőt, amivel pont ezért nem kívánnak foglalkozni. (Ősz Gábor ezt a középiskolás tanárok túlterheltsége mellett részben azzal magyarázta, hogy a pálya elnőiesedése miatt a háborús tematika eleve népszerűtlen a pedagógus társadalom egy jelentős része számára.) Ezzel a fajta hozzáállással – az idén is találkoztunk – pedig olyan ismerőseink gyerekeinek a gimnáziumával is igyekeztünk felvenni a kapcsolatot, amelyeknél kifejezetten lelkes fogadtatásra számítottunk.

A pályázat rövidsége nem tette lehetővé, hogy a kihelyezett plakátok sorsát következetesen végigkísérjük, de van szórványos információnk arról, hogy azokban az oktatási intézményekben, ahol a pályázatról végül beszélhettünk, az intézménybe vitt plakátokat mégsem helyezték ki az iskola folyosóinak falára.

Ami a vidéki utakat illeti, 2019 novemberében szerettünk volna még egy Debrecen-Nyíregyháza utat is megvalósítani, de egyszerűen nem jutott rá alkalom. (Igaz, ezt ellensúlyozta a már említett Kárpátaljai Szövetség balatonföldvári táborába, illetve az agárdi Chernel Gimnáziumba szervezett út, ami viszont eredeti terveink között konkrétan nem szerepelt.)

Ily módon a pályázatban körvonalazott „nagyüzem”-et, amelynek során egyetemeket, főiskolákat és középiskolákat kerestünk fel, illetve elektronikus médiumokban teremtettünk nyilvánosságot a pályázatnak majdhogynem dömping-szerűen, oroszlánrészt 2019. november 15-ig, a záró rendezvényig sikerült megvalósítanunk. A pedagógus kollégák részéről érkező igény hatására viszont előbb november 25-re, majd december 4-re módosítottuk a kisfilmek beküldési határidejét és külön díjátadó rendezvényt szerveztünk december 6-ára!  Ez alkalommal osztottunk ki végül jutalmakat azoknak, akik a klip-vetélkedőre kis filmmel jelentkeztek.

Az eredetileg egyszeri alkalomra tervezett záró-rendezvény ily módon megduplázódott és így róla külön beszámolót kellett készítenünk. (Elvben ily módon még hangsúlyosabban járultunk hozzá a kisfilm vetélkedő sikeréhez, hiszen november 15-e után, a záró rendezvény filmes, valamint nyomtatott változatának birtokában további ötletekkel szolgáltunk a kisfilm készítéshez!)

Az összegzés angol változatának elkészítésekor a november 15-i záró rendezvény anyaga mellé elkészítettük a három kisfilm tartalmi összefoglalóját is, ami viszont – terjedelmét tekintve – az eredetileg tervezettnél hosszabbra sikerült. (Ennek számunkra főként az angol változat elkészítésekor volt költséghatása.)

A pályázat benyújtásakor nem terveztük, de a Kossuth Klubba szervezett három műhely-foglalkozás esetében 2019. október 9-től kezdődően 2019. december 31-ig összesen hét alkalommal használtuk a Mailchimp programot (azaz egyet a tömeges levélküldési szoftverek közül) a pályázat népszerűsítésére. Ennek során az adatbázisunkban szereplő 2500 fős listából 1100 fős célzott listát hoztunk létre, aminek az eredményeként a lista végül 750 körülire redukálódott. (A hét említett kampányból az október 31-ivel és 12-ivel a november 15-i záró rendezvényt promótáltuk.) Az ily módon elért találati eredményünk az átlag 15%-os jó háromszorosa: 40-50%-os volt!) Emellett párhuzamosan használtuk jól strukturált gmail-es listáinkat is! A nem magyarul beszélő külföldiek elérésére pedig egyelőre a továbbiakban sem tervezzük, hogy Mailchimp-es vagy más tömeges levélküldési programot használunk, mivel – most még nincs rá szükség.

Az eredetileg tervezettől így aztán a pályázatot mégsem a 2019. november 27-én, a neuillyi békeszerződés napján zártuk le hivatalosan, hanem a díjátadó, 2019. december 6-i Kossuth Klubba szervezett rendezvény alkalmával, amelynek során összesen húsz a kisfilm vetélkedő szervezésében részt vevő saját munkatársunk, az eddigi találkozók szervezésében részt vevő pedagógus, a díjazottak, valamint filmkészítésben otthonos szakember, illetve történészek, a Rákóczi Szövetség alelnökének az aktív közreműködésére számíthattunk.

Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság molinóját tudtuk használni a valamennyiünk számára kellemes meglepetést produkáló kemecsei rendezvényen, a Kossuth Klubba szervezett első műhelybeszélgetésen, valamint a november 15-i, majd a december 6-i záró rendezvényen! (Egyébként, tekintve, hogy valamennyi rendezvényünkön az Aspektus, a Rákóczi Szövetség és az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság logójával díszített pólót nemcsak viseltük, hanem ajándékoztuk is a résztvevő szervezőknek, továbbá rendelkezésünkre állt a plakát, amelyen szerepelt a Bizottság logója – ez inkább hatásos kiegészítője volt az említett rendezvényeknek. Sőt, fontos megemlíteni, amit a pályázatban vállaltuk is, hogy valamennyi rendezvényünk alkalmával, (vagy azokat megelőzően) a történészeknek, illetve a szervezőknek és pedagógusoknak ajándékozunk is a Nemzetpolitika – szorítóban. Aspektus-határok nélkül 2002-2017 című kötetből, amelyben benne van a 2014-es, 2016-os, valamint a 20017-es pályázatunkról szóló szöveges összefoglaló, sőt a könyv végén a 2017-es plakát három fajta verziója, amelyen hatásosan szerepel a Bizottság logója. Ha úgy tetszik, akkor ezzel is sikerült „túlteljesítenünk” az eredetileg „kitűzött” tervet.

Miként a december 6-i díjátadó rendezvényen nyilvánosan is elhangzott, az elmúlt évek tapasztalatai is bizonyították, hogy a sikerhez nemcsak az egyetemeken és a főiskolákon, hanem a középiskolákban is kell a tanár kollégák támogatása! Ez azt jelenti, hogy a pedagógus kolléga valamiképp, legalább egy jeles osztályzat megadásával támogassa azokat, akik a diákok közül ilyen kisfilmet készítenek!  Azt sem árt elismernünk, hogy végül örültünk annak, hogy az idén a pályázatra a tervezett eredetinél hosszabb időt tudtunk szánni.

A hibakereső vetélkedő díjazottjának: Bánhegyi Zsoltnak 2019. december 6-án az a fizika-matematika szakos Varga Dávid adta át a Trianon-kötetet, aki három éve – a helyes megfejtést követően – kisfilmjével harmadik helyezést ért el. (Ott a feladat az Aspektus plakát-szövegének angol nyelvű változatában a hiba megtalálása volt.) 

Lados Balázs, aki a Szent Margit Gimnázium tanáraként vett részt eddigi vetélkedőink népszerűsítésében, a mostani alkalommal, az imént említett Bánhegyi Zsolttal adott 0 pontot is a beküldött kisfilmekre – most a helyszínen is elmondta a véleményét. A zsűritagok közül Majoros Istvánnak komoly egészségügyi problémái vannak, ami miatt nem tudott sem a november 15-i, sem pedig a december 6-irendezvényünkön részt venni, de értékes észrevételeivel végül szintén hozzájárult a vetélkedő sikeréhez!

Bánsági Andor, aki történészként a Monarchia hadiflottájának a történetével foglalkozik és 2014 óta az Első világháború napról napra Facebook-oldal, valamint blog szerzője, illetve gondozója, két könyvjutalomban megtestesülő különdíjat is hozott magával, megemlítve, hogy ő azoknak a kisfilmeknek adott több pontot, amelyek a velünk élő történeti emlékekre az átlagosnál hangsúlyosabban hívták fel a figyelmet!

Tefner Zoltán, a Corvinus Egyetem tanára, akire az idei kisfilm vetélkedő során a rendezvények szervezésében a történészek közül a leginkább tudtunk támaszkodni, elmondta, hogy ő azokra a klipekre adott több pontot, amelyek nem iskolás lecke-szerűen, hanem az elődöket megidézve, a régi arcokat megjelenítve készültek.

Ligeti Dávid, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár munkatársa, aki szeptemberi műhely-beszélgetésünk történész vendége volt, nem tudott részt venni a december 6-i rendezvényen, de jól használható összefoglalót készített, felhívva például a figyelmet arra, hogy az olasz frontról szóló kisfilm esetében például jó lett volna Caporettóra is utalni!


2020. február 18-án Gecse Géza és Molnár Sándor a Bonum Tv Délelőtt című műsorában beszéltek a kisfilm pályázat lezárásáról - kattintással:

Jeszenszky Géza történész, aki úgy volt, hogy a december 6-i rendezvényen itt tud lenni, úgy látja, hogy az amerikai oktatás a tények, sőt – sajnos a gondolatok rovására is – a kreativitásra helyezi a hangsúlyt. A filmes, képi kultúra hétköznapi életben jóval nagyobb szerepe mellett a diplomáciatörténész ebben látja a fő okát annak, hogy a tengeren túl nagyobb sikerre számíthatnánk egy ilyen kezdeményezéssel. Zsűritagként Jeszenszky Géza is igen értékes munkát végzett. Ráadásul tudtuk használni a sajtóban megjelent tanulmányának teljesebb változatát, de olyan írását is közreadtuk, ami nálunk jelent meg a pályázat idején – először.

Az Amerikai Egyesült Államokban született Szabó Juliet, aki kezdetektől fogva segíti az Aspektus munkáját, zsűritagként megjegyezte, hogy ő nagyon fontosnak tartja az ’oral history’-t, annak megjelenítését, hogy miként érintette hétköznapjaikban a háborús veszteség az embereket.

Régi kollégánk: Mészáros András, aki bicskei középiskolai tanárként is segítette munkánkat, többnyire kiválónak tartotta a hozzánk beérkezett pályamunkákat.

Csordás János, aki a Fasori Gimnáziumban három éve Sándor Ágoston tanára volt, meglepően megengedően és inkább lelkesen értékelt.

Sándor Ágoston, akit 2016-os klip-vetélkedőnk első helyezettjeként, még Gombaszögön, az akkori nyári táborban is szerepeltettünk – a november 15-i, Kossuth Klubban tartott záró rendezvényen főként a kisfilmek technikai színvonalát bírálta, de ez alkalommal a paksiak kisfilmjét például azért emelte ki, mert az jól jeleníti meg, hogy az élő szereplős műfaj is kiválóan alkalmas a gyökerekhez való visszanyúlásra, valamint arra is, hogy a  fiatalokat „beindítsa”.

Kelecsényi Nándor nem pusztán mint az Aspektus idei kisfilmjeinek az operatőre, hanem mint a Nemzeti Filmkészítők Egyesületének ügyvezetője, főként szakmai szempontból megközelítve, leginkább dicsérte, főként a vágástechnika tekintetében (ő is első sorban) a paksiak kisfilmjét, de ezen kívül nemcsak a lovasberényi, hanem a fehérgyarmati videóra is külön felhívta a figyelmet.

Hutvágnerné Róth Éva, a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium tanára a mostani alkalommal személyesen ugyan szintén nem tudott részt venni, de írásban kifejtette, hogy neki például a valamennyi pályázati feltételnek való elégtétel miatt a fehérgyarmati kisfilm tetszett a leginkább.

Gulyás László, a Szegedi Tudományegyetem tanára főként a történeti szempontokat előnyben részesítve értékelt.

Tárnok Balázs, a Rákóczi Szövetség alelnöke nemcsak történeti, hanem pedagógiai, módszertani aspektusai szerint pontozta a produkciókat.

Liszi János hangsúlyozta, hogy grafikusként alapvetően arra adott magasabb pontszámot, ha a kisfilm kerek egész volt.  Kreatív, élő szereplős jellege miatt emelte ki ő is a paksiak II. bécsi döntésről szóló produkcióját, de valamennyi résztvevőnek gratulált!

Ami Varga Dávidot, az Aspektus 2016-os kisfilm vetélkedőjének harmadik helyezettjét illeti, elmondta, hogy ő bizony három éve a Bruszilov-offenzívát feldolgozva tulajdonképpen történelemkönyvet adott közre video-formátumban. A most megnézett kisfilmeknek köszönhetően már másként készítené el akkori pályázatát. Szerinte az idén igen értékes volt, hogy amatőr felvételekkel az alkotók jelentősebbik része tárgyi emlékeket is megjelenített kisfilmjében!

Pollmann Ferenc, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főmunkatársa megjegyezte, hogy ő például nem filmesként, hanem ennél jóval szűkebben, kizárólag hadtörténészként pontozta az alkotásokat.

Gecse Géza elmondta, hogy valamennyi kritikai észrevétel értékes szempontokat nyújt – nemcsak a mostani kisfilm vetélkedő résztvevői, hanem bárki számára, aki a jövőben hasonló fába vágja a fejszéjét!

Érdekes, hogy az első öt klip esetében 12 felvétel összesített értékelését követően minden további új pontozás képes volt módosítani a sorrenden. Viszont vita feletti volt a fehérgyarmati video, Molnár Sándor kisfilmjének első helyezése!

A 2016-os vetélkedő első helyezettje: Sándor Ágoston át is adta Molnár Sándornak a Trianon-kötetet, valamint az első helyezettnek járó 30 000 forintot!
A rendezvénysorozat kisfilmvetélkedőjének szervezőiként megjegyeztük, hogy a háborús lelkesedésről szóló kisfilm, amelyet Vida Ágnes készített el – annak ellenére, hogy pusztán állóképekkel dolgozott, saját zongorakísérettel, vagyis zenei aláfestéssel és szigorúan hangra vágott képekkel, azt bizonyítja, miként lehet képeslapokkal és kiváló narrációval, illetve vágástechnikával élvezhető, iskolai oktatásban is jól használható, ritmusos klipet produkálni! Sándor Ágoston Vida Ágnesnek is átadta a II. helyezésért járó 15 000 forintot,és a Trianon-kötetet.

A díjátadó rendezvényen azt is elmondtuk, hogy azért döntöttünk végül további kettő harmadik díj odaítélése mellett, mert az első két díjazott mű érékelését követő három további esetében csupán  századrésznyi különbségek volt és – az Aspektus 2018. decemberétől elkezdett gyűjtőakciójának köszönhetően még akkor sincsenek elveszve, ha esetleg ezeket saját forrásból kellene megfinanszírozniuk. A szűkítő döntés nem lett volna igazságos és ezért döntöttünk így!

Sándor Ágoston a paksiak képviseletében Bagócsi Bátornak, a kecskemétiek képviseletében pedig Károlyfalvi József felkészítő tanárnak adta át a harmadik helyezésért járó 8 000-8 000 forintot, valamint Gecse Géza Nemzetpolitika - szorítóban Aspektus – határok nélkül 2002-2017 című kötetét, amelyben az Aspektus utóbbi három első világháborús rendezvényének az összefoglalója is szerepel. Mind a paksi, mind pedig a kecskeméti kisfilm alkotói – természetesen kaptak az Aspektus pólójából is, amelyen az országban talán csak itt szerepel ruhadarabon az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság logója! – jegyeztük meg a díjosztó rendezvényen.

A rendezvényen is elmondtuk, hogy a konkrét pontszámokat az Aspektus Facebook-oldalán nyilvánosságra hoztuk és december 20-án további lehetőséget biztosítottunk a pontszámok, valamint a vélemények megtekintésére is az érintetteknek, amennyiben személyesen ellátogattak Budapest VIII. kerületében a Szentkirályi utca 23. szám alatti vendéglőbe, ahol az elmúlt rendezvénysorozat tapasztalatait is megosztották a szervezők.

A versenyben részt vevők azért is jártak jól, mert a díjazottak közül Lados Balázs az első helyezett Molnár Sándornakfelajánlotta, hogy a Kárpát-Európa Utazási Iroda vagy Versailles-ba, vagy a Csángóföldre, vagy az egykori Magyarország bármely területére, ahová utakat szerveznek, elviszi!

Bagócsi Bátor átvette Sándor Ágostontól a harmadik helyezésért járó 8 000 forintot, a könyvjutalmat, továbbá a film valamennyi szereplőjének az Aspektus pólókat.

Miként a paksiak, úgy a kecskemétiek kisfilmjével kapcsolatban is elmondtuk, hogy példamutató volt a kezdeményezésük, éppen ezért kár, hogy nem készítettek legalább egy rövid „élő” interjút például azzal az úrral, aki a filmben csupán fényképen szerepel! Az ő képviseletükben Károlyfalvi József vette át a kecskemétiek számára a pólókat, a könyvet és a 8000 Ft-ot.

A harmadik helyezett Dózsa Anett, az ELTE BTK egyetemi hallgatója számára, a helyezésért járó 8 000 Ft-os díjat, illetve a Nemzetpolitika – szorítóban címűkönyvet 2019. december 17-én adtuk át az ELTE BTK-n.

A nem díjazottak számára nemcsak a Kossuth Klubban tartott Mikulás-ünnepség után, hanem 2019. december 20-án, az Otthonka Étteremben is biztosítottuk a lehetőséget, hogy a zsűritagok véleményét megismerhessék. Majoros István, Tárnok Balázs és Kelecsényi Nándor, illetve Tefner Zoltán különösen hasznos észrevételeikkel járultak a rendezvény sikeres lezárásához.

 

                                              Összefoglaló

Az eredeti célt, hogy a már 2019. július 1-ig megszületett filmeket felhasználva szervezzük meg a 2019-es év közepétől kezdve a kisfilm-vetélkedőt, és amint lehetséges, azonnal ún. kiegészítő rendezvényekkel, továbbá folyamatos sajtó jelenléttel szervezzük a világháború befejező szakaszának, illetve a száz éve megszületett békediktátumoknak a megismertetését – teljes mértékben sikerült megvalósítanunk. Ily módon, miként a díjazottak személye is mutatja, alapvetően a 16-24 évesek megszólítása sikerült, ezért az ismeretterjesztő kisfilm-, illetve klip-vetélkedő, s ezen keresztül az első világháború iránti érdeklődésük felkeltése sikeres vállalkozásnak mondható. Az alábbiakban igyekszünk nyomon követhetővé tenni, amivel a rendezvénysorozatot figyelők 2019. júliusának elejétől folyamatosan szembesülhettek.

A 2019. július 4-e és december 6-a között elkészült plakátok

A 2019. július 20-án honlapon is közreadott plakát korrigált, nyomtatásra kész változata – kattintással:

http://www.gecse.eu/plaka22-felt-hun-print-04.jpg

A 2019. július 28-án honlapon is közreadott, figyelemfelhívó rendezvényre mozgósító plakát nyomtatásra is kész változata – kattintással:
http://www.gecse.eu/am-2019-09-10-print.jpg

A 2019. július 29-én honlapon is közreadott, angol nyelvű plakát korrigált, nyomtatásra kész változata – kattintással:
http://www.gecse.eu/plaka22-felt-en-print-04.jpg

A 2019. szeptember 27-i Kossuth Klubba szervezett műhelyfoglalkozás nyomtatásra kész változata – kattintással:
http://www.gecse.eu/am_mas_2.jpg

A 2019. október 25-i Kossuth Klubba szervezett műhelyfoglalkozás nyomtatásra kész változata – kattintással:
http://www.gecse.eu/am-besz%C3%A9lget%C3%A9sek-plaka-02-print-03.jpg

A 2019. november 8-i Kossuth Klubba szervezett műhelyfoglalkozás nyomtatásra kész változata – kattintással:
http://www.gecse.eu/am-besz%C3%A9lget%C3%A9sek-plaka-03-print.jpg

A 2019. november 15-i, Kossuth Klubba szervezett záró rendezvény nyomtatásra kész változata – kattintással:
http://www.gecse.eu/am-besz%C3%A9lget%C3%A9sek-plaka-04-print-05.jpg

 

A 2017. május 30-a és 2019. szeptember 10-e között született anyagok felhasználása az idei vetélkedő érdekében

 

2019.július 26. Gombaszögön tavaly és az idén:

http://www.aspektus.eu/content/gombaszogon-tavaly-es-az-iden

2019. augusztus 8. Filmes összefoglalóink eddigi első világháborús rendezvényeinkről:

http://www.aspektus.eu/content/filmes-osszefoglaloink-eddigi-elso-vilaghaborus-rendezvenyeinkrol

2019. augusztus 15. Első világháborús kisfilm vetélkedőnk díjazott alkotásai 2014-2016:

http://www.aspektus.eu/content/elso-vilaghaborus-kisfilmvetelkedonk-dijazott-alkotasai-2014-2016

2019. augusztus 18. Hangos összefoglalóink első világháborús rendezvényeinkről 2014-2017:

http://www.aspektus.eu/content/hangos-osszefoglaloink-elso-vilaghaborus-rendezvenyeinkrol-2014-2017

2019.augusztus 24. Kisfilmek készítése – saját példákkal szemléltetve:

http://www.aspektus.eu/content/kisfilmek-keszitese-sajat-peldakkal-szemleltetve

2019. augusztus 27. Módszertani segédlet első világháborús kisfilmek készítéséhez:

http://www.aspektus.eu/content/modszertani-segedlet-elso-vilaghaborus-kisfilmek-keszitesehez

2019. augusztus 29. Kicsit másként, de lényegét tekintve ugyanez a módszertani segédlet angolul: The ending of the Great War in the reflection of 100 years 1919-2019:

http://www.aspektus.eu/content/ending-great-war-reflection-one-hundred-years-1919-2019

2019. augusztus 31. Első világháborús Aspektus-rendezvények  2017-2019:

http://www.aspektus.eu/content/elso-vilaghaborus-aspektus-rendezvenyek-2017-2019

2019. szeptember 17. Száz éves a saint-germaini békediktátum!

http://www.aspektus.eu/content/szaz-eves-saint-germain-i-bekediktatum

Műhelyfoglalkozások a Kossuth Klubban 2019. szeptember 27-e és november 8-a között

2019. december 6-ig összesen háromalkalommal péntek délutánonként (17.00-tól 19.00-ig) a Kossuth Klubban az első világháborús szakmai kérdések ismertetésén kívül klip-készítési technikai fogásokat bemutatva kiscsoportos foglalkozásokat szerveztünk, amelyek során a vetélkedő menetéről is felvilágosítással szolgáltunk, minden alkalommal egy-egy történész segítségével.

Közülük az elsőt 2019. szeptember 27-én Ligeti Dávid segítségével, kitérve a balkáni front 101 évvel ezelőtti összeomlására és a bolgár fegyverszünetre (1918. szeptember 29.). Az erről szóló összefoglalót 2019. október 5-én adtuk közre az aspektus.eu oldalán. Ld.:

http://www.aspektus.eu/content/kisfilm-tamogato-kossuth-klubban-1

A másodikat 2019. október 25-én, amikor a téma alapvetően az olasz fronton 101 esztendővel ezelőtt bekövetkező – és a Monarchia számára végzetesnek bizonyuló – támadás (1918.október 24.) volt. Ekkor Pollmann Ferenc hadtörténész segítségét vettük igénybe! Az erről szóló összefoglalót 219. október 27-én adtuk közre az aspektus.eu oldalán:

http://www.aspektus.eu/content/kisfilmtamogato-kossuth-klubban-2

A harmadikat 2019. november 8-án tartottuk Pritz Pál és Tefner Zoltán részvételével, amikor a 101 évvel korábbi németekkel kötött fegyverszünet mellett, a keleti front és az oroszországi viszonyok taglalása is téma volt. Ld.:

http://www.aspektus.eu/content/kisfilm-tamogato-kossuth-klubban-3

A műhelyfoglalkozásokat ily módon az eredeti elképzelésnek megfelelően nem csupán maradéktalanul teljesítettük, hanem a történészek meghívásával – túl is teljesítettük!

 

Rádiós és televíziós műsorokban való részvétel és a nyomtatott, illetve on-line sajtóban való megjelenés 2019. szeptember 10-e és december 31-e között

A 2019. július 15-e és december 6-a közötti időszakban az alábbi rádió és televízió műsorokban, illetve az Aspektustól eltérő nyomtatott orgánumokban voltunk hallhatók-láthatók, illetve olvashatók.

2019. szeptember 9-én a Heti TV Pirkadat című műsorában 9 perc 13 másodperc szólt idei kezdeményezésünkről és a másnapi Bajza utcai rendezvényről:

https://www.youtube.com/watch?v=K5QOEXtwutY

2019. szeptember  10-én a Kolozsvári Rádió Magyar Adásának Tetőterasz című műsorában tisztán 24 perc 50 másodperc szólt Saint-Germainről, illetve az idei vetélkedőnkről. (Zenével vegyítve került adásba, így legalább egy órán át volt hallgatható ez a műsor  Kolozsváron):

https://soundcloud.com/user-656289324/elso-vilaghaborus-kisfilm-vetelkedonkrol-a-kolozsvari-radioban

2019. szeptember 16-án a Felvidék.ma publikálta az általunk filmre rögzített szeptember 10-i sorozat-népszerűsítő rendezvény – az aspektus.eu oldalán közölthöz képest rövidebb változatát:

https://felvidek.ma/2019/09/szaz-ev-tukreben-az-elso-vilaghaboru-lezarasa-1919-2019-2/

2019. október 17-én a Civil Rádió 117 perc című délutáni műsorában kaptunk lehetőséget arra, hogy felhívjuk a figyelmet kisfilm vetélkedőnkre – összesen 23 perc időtartamban – élő műsorban! Íme:

http://www.aspektus.eu/content/civil-radioban-az-aspektus-idei-elso-vilaghaborus-kisfilm-vetelkedojerol

A Karc FM Magyar Hangok című műsorában 2019. október 18-án kérdeztek bennünket a kisfilm-vetélkedőről:
http://www.aspektus.eu/content/karcfm-ben-az-aspektus-elso-vilaghaborus-kisfilm-vetelkedojerol

A Kossuth rádió Határok nélkül című műsorában 2019. október 20-án hangzott el interjú a kezdeményezésünkről, amelyet október 21-én reggel meg is ismételtek, amelyet mi ezen a napon tettük elérhetővé az aspektus.eu oldalán:

http://www.aspektus.eu/content/kisfilm-vetelkedo-reszleteirol-kossuth-radio-hatarok-nelkul-musoraban

A Magyar Katolikus Rádió reggeli műsorában szintén ezen a napon: 2019. október 21-én reggel hangzott el összefoglaló  világháborús kisfilm vetélkedőnkről, amelyet 2019. október 22-én tettünk elérhetővé az aspektus.eu oldalunkon:

http://www.aspektus.eu/content/kisfilm-vetelkedorol-magyar-katolikus-radioban-2019oktober-21-en

Az Aspektus fél perces mozgóképes magyar nyelvű felhívását október 24-én osztottuk meg közönségünkkel:

https://www.youtube.com/watch?v=mTsKDw9rPRk

Az angol nyelvűt – úgyszintén:

https://www.youtube.com/watch?v=HwO-2OwLy1g

2019. október 24-én reggel jártunk a Bonum Tv Délelőtt című műsorában, ahol 28 percen át volt alkalmunk népszerűsíteni első világháborús kisfilm vetélkedőnket! Íme:

http://www.aspektus.eu/content/vilaghaboruk-es-forradalmak-bonum-televizioban

A Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában 2019. október 27-én összesen 8 perc 30 másodpercig szólhattunk a témáról. Ezt a riportot október 28-án tettük elérhetővé a publikum számára:

http://www.aspektus.eu/content/klip-vetelkedonkrol-vasarnapi-ujsag-oktober-27-i-musoraban

2016-os kisfilm vetélkedőnk győztese: Sándor Ágoston, aki akkor a Fasori Evangélikus Gimnázium tanulója volt, de ma már egyetemista. Balla Ferenc a Magyar Katolikus Rádió október 29-i reggeli műsorába készített vele öt perces interjút, amit mi ugyanezen a napon tettünk publikussá az aspektus honlapján:

http://www.aspektus.eu/content/interju-2016-os-elso-helyezettunkkel-sandor-agostonnal

2019. november 4-én – terven felül – kaptunk meghívást a Bonum Tv-től, ahol 1956-ról volt szó, de kihasználtuk a lehetőséget és beszéltünk az első világháborúról, valamint a kisfilm vetélkedőnkről is. Ld.:

http://www.aspektus.eu/content/az-elso-masodik-vilaghaboru-majd-1956-es-pancelosok

Szintén ugyanezen a napon, vagyis november 4-én, ám a Bonum Tv-től eltérően nem reggel, hanem délután élő műsorban kapcsolt bennünket a Kolozsvári TV Magyar adása, ahol 5 perc 20 másodpercben – összefoglalhattuk a kisfilm vetélkedő főbb vonalait. Ld.:

http://www.aspektus.eu/content/kisfilm-vetelkedonkrol-kolozsvari-tv-magyar-adasaban

 Ráadásul a Kolozsvári Televízió munkatársai magyar nyelvű, fél perces felhívást román nyelvre is lefordították. Ld.:

https://www.youtube.com/watch?v=y5YOzVO50Gc

2019. november 12-én a Bonum Tv reggeli műsorában 11 perc 21 másodperc alatt elmondtuk, hogy szükségessé vált a kisfilm vetélkedő beküldési határidejének meghosszabbítása, illetve felhívtuk a figyelmet a november 15-i záró rendezvényünkre, amelyet a Kossuth Klubba hirdettünk meg:

http://www.aspektus.eu/content/kisfilm-vetelkedo-hataridejenek-meghosszabbitasarol-bonumban

Íme a YouTube link elérhetősége is: https://www.youtube.com/watch?v=kveGbdBqVoo )

Ugyanezt elmondtuk a Heti TV Pirkadat című műsorában 7 perc 3 másodpercben is, amelyet az aspektus.eu oldalon keresztül 2019.november 14-én osztottunk meg:

http://www.aspektus.eu/content/kisfilm-vetelkedonkkel-heti-tv-ben-kitolt-hatarido

Íme az interjú közvetlen YouTube-os linkje is:

https://www.youtube.com/watch?v=BBcGRAmi2W4

2019. november 15-én, 17.05-től a Magyar Katolikus Rádió Délutáni találkozások című műsorában a kezdeményezésünkről szóló bő fél órás műsor a Kossuth Klubba szervezett záró rendezvénnyel egy időben került adásba! Pécsi Krisztina beszélgetett velünk az első világháborúról, illetve a kisfilm vetélkedőről, amiről az összefoglalót két nap múlva adtuk közre az aspektus.eu oldalunkon. Ld.:

http://www.aspektus.eu/content/kisfilm-vetelkedonkrol-katolikus-radio-delutani-talalkozasok-cimu-musoraban

2019. november 15-én este az MTVA munkatársai az M5 esti híradójában 0 perc 55 másodpercben számoltak be a Kossuth Klubba szervezett rendezvényünkről. Ld.:

https://www.youtube.com/watch?v=cRGlSNZXJW4

A Szergej Nyelipovicscsal készült interjú esetében örültünk volna, ha a tulajdonos jóval rugalmasabb lett volna, mint a budapestiek zöme. Ld:

https://mandiner.hu/cikk/20191122.

Az Aspektus díjátadó rendezvényét teljes egészében megosztottuk filmen már 2019. december 9-én a közönségünkkel. Íme, a film YouTube-os elérhetősége:

https://www.youtube.com/watch?v=anvzJWIMdBo&t=2130s

Ezt követően 2019.december 17-én – további információkkal kiegészítve – közreadtuk a rendezvény fényképekkel kiegészített szöveges változatát:

http://www.aspektus.eu/content/aspektus-dijazo-kossuth-klubban-mikulaskor

2019. december 31-én pedig ’Are we Miklós Horthy’s soldiers?’ címmel közreadtuk a záró rendezvényt a kisfilmek tartalmával kiegészítve – angolul! Ezt  elküldtük magyarul nem beszélő ismerőseinknek, akiket korábban igyekeztünk mozgósítani a kisfilm vetélkedőre.

Határon belüli akciók és utak

Miként azt a pályázatban is jeleztük, az idő szűkössége nem tette lehetővé, hogy határon túli utakat szervezzünk, ezért e területekre a médián keresztül próbáltunk meg kijutni. Viszont emellett – mivel változatlanul fontosnak tartottuk, hogy ne csupán a fővárosban, hanem vidéken is jelen legyünk, ezért a 2019. július 15-e és december 6-a közötti időszakban a következő helyszíneken jártunk:

2019. szeptember 6-8. között a Kárpátaljai Szövetség balatonföldvári táborában! Ld:

http://www.aspektus.eu/content/saint-germaini-szerzodesrol-karpataljai-szovetseg-balatonfoldvari-taboraban

2019. szeptember 18-án a Polgárok Házába látogattunk el, amit indokolt, hogy Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának az elnöke az úz-völgyi, első világháborús magyar sírokkal kapcsolatos friss konfliktusról is szólt. Erről az összefoglalót szeptember 21-én adtuk közre. Ld.:

http://www.aspektus.eu/content/borboly-csaba-kolcsey-kor-rendezvenyen-budapesten

Szeptember 25-én a Szabolcs-Szatmár megyei Kemecsén tartottunk kivételes sikerű rendezvényt, amelynek összefoglalóját 2019. október 3-án adtuk közre:

http://www.aspektus.eu/content/szaz-eves-bekediktatumokrol-kemecsen

A VERITAS 2019. október 1-én József nádor tevékenységéről tartott konferenciájáról szóló összefoglalónkat 2019. október 7-én adtuk közre az aspektus.eu oldalon:

http://www.aspektus.eu/content/egy-lehetseges-alternativa-1919-oszen

De kihasználtuk a kisfilm vetélkedő népszerűsítésére a 2019. október 2-án a Magyar Nemzeti Múzeumba szervezett, Trianon-kötetet bemutató sajtótájékoztatót is. Az összefoglalót 2019. október 10-én adtunk közre az aspektus.eu oldalon:

http://www.aspektus.eu/content/trianonrol-het-kotetben

Természetesen nem maradhattak el a középiskolás és egyetemi osztályokban, szemináriumi foglalkozásokon, illetve előadások alkalmával tartott rövid prezentációk sem.

Október 16-án az újpesti Benkő István Református Gimnáziumban több osztályban is sikerült beszélni a kisfilm pályázatról, amelyet október 18-án adtunk közre az aspektus.eu oldalon:

http://www.aspektus.eu/content/kisfilm-nepszerusito-benko-istvan-reformatus-gimnaziumban-ujpesten

Amikor a pályázatot megírtuk, nem tudtuk, hogy 2017-es nyitórendezvényünk külföldi meghívottja, Szergej Nyelipovics 2019. október végén Budapesten fog kutatni és alkalmunk lesz vele találkozni, de végül mégis így történt. Ennek részleteiről 2019. november 1-én számoltunk be az aspektus.eu oldalon:

http://www.aspektus.eu/content/szergej-nyelipovics-ismet-budapesten

2019. november 2-ra hasznosnak tűnt mozgósító jelleggel a kisfilm vetélkedő idei eredményeit összefoglalni, amit szintén az aspektus.eu oldalon osztottunk meg:

http://www.aspektus.eu/content/barhova-elmegyunk

Szintén az aspektus.eu oldalon hirdettük meg 2019. november 3-án hiba-kereső vetélkedőnket, amelynek egyik célkitűzése volt, hogy felhívjuk a figyelmet szeptember 10-i rendezvényünkön keresztül ismételten a kisfilm vetélkedő célkitűzéseire is:

http://www.aspektus.eu/content/hiba-kereso-nyerni-lehet-vele

2017. november 7-én gyűjtöttük össze 2019-es, addig televíziókban-rádiókban és más médiumokban megjelent nyilatkozatainkat – alapvetően szintén mozgósítási célzattal:

http://www.aspektus.eu/content/barmely-mediumnak-szivesen

2019. november 8-án immár másodszor, ismét kicsit egyszerűsítve közreadtuk azt a korábban technikai segédletnek nevezett információ-csomagot, amely szájba rágó módon hívja fel a figyelmet, hogy miként lehet kisfilmet csinálni, illetve a kisfilmek elkészítésekor mire kell főként ügyelni. Ld:

http://www.aspektus.eu/content/ami-kisfilm-vetelkedohoz-2019-ben-kell-egyben

2019. november 9-én ugyanezt – az első angol nyelvű technikai segédlethez képest némileg bőbeszédűbben, de a magyar szövegnél mégis rövidebben – közreadtuk angolul is:

http://www.aspektus.eu/content/support-participants-our-short-film-competition

2019. november 13-án vidéken, a Velencei-tó melletti Agárdon a Chernel Gimnáziumban népszerűsítettük a kisfilm vetélkedőt a középiskolások között. Ld.:

http://www.aspektus.eu/content/kisfilm-vetelkedonkkel-velencei-partjan-agardon-chernelben

Miután az eredetileg eltervezett szegedi látogatásra 2019. november 7-én az ottani HÖK programja miatt nem kerülhetett sor, 2019. november 22-én az Újragondolt negyedszázad. Tudományos konferencia a Horthy-korszakról keretében pont a korábbi és a mostani első világháborús kisfilm vetélkedő tapasztalatairól tartottunk előadást – és szereztünk további híveketa kisfilm vetélkedőnek. Egyébként az ő javaslatukra toltuk ki a 2019. november 25-i határidőt egészen 2019. december 4-ig. Ld.:

http://www.aspektus.eu/content/ujragondolt-negyedszazad-tudomanyos-konferencia-szegeden-horthy-korszakrol

2019. november 25-én és 26-án jártunk az Óbudai Egyetem több osztályában is népszerűsíteni a kisfilm-vetélkedőt. Az erről szóló összefoglalót 2019. december 2-án osztottunk meg az aspektus.eu oldalon:

http://www.aspektus.eu/content/veghajraban-az-obudai-egyetemen  

A 2019. november 15-i záró rendezvény intellektuális szempontból érdekes részét december 1-én közöltük az aspektus.eu oldalon – benne a híradós összefoglaló linkjét is megadva. Ld.:

http://www.aspektus.eu/content/horthy-miklos-katonai-vagyunk

Miután a díjkiosztó záró rendezvény filmes változatát korábban már közreadtuk, 2019. december 17-én megosztottuk közönségünkkel a 2019. december 6-i díjosztó rendezvény írásos változatát is, amelyben valamennyi díjazott kisfilmet is megtalálhatja az érdeklődő:

http://www.aspektus.eu/content/aspektus-dijazo-kossuth-klubban-mikulaskor

A záró rendezvény angol nyelvű változatában szükségesnek bizonyult a díjazott pályaművek legalább tartalmi ismertetése és itt a november 15-i záró, valamint a december 6-i díjazó rendezvényt egyesítettük. (A nem magyar közönség magyar történelemben való nem kellő jártassága okán kértük közönségünket visszajelzésekre és ahol kellett, itt-ott az angol változatot néhány kiegészítő szóval, magyarázattal láttuk el.) Ezt elküldtük mindazoknak, akikre a pályázatban vagy annak elbírálásakor számítottunk, hogy ily módon, szempontjaikkal, információikkal gazdagítva a végső szöveg minél jobb, külföldiek számára is minél érthetőbb lehessen! Itt olvasható az angol változat, amelyet 2019. december 31-én osztottunk meg közönségünkkel! Ld:

http://www.aspektus.eu/content/are-we-miklos-horthys-soldiers

Tanulságok

A többi korábbi kisfilm vetélkedővel összehasonlítva az idei 2019-es rendezvényünknél kifejezetten hiányzott, hogy nem tudtuk a kisfilm vetélkedőt nyári táborokban népszerűsíteni. Az eredetileg két hónapos futamidejűre tervezett rendezvénysorozatnak viszont kifejezetten jót tett, hogy időkorlátait tágítottuk, de nem tudtunk annyi helyre eljutni, mint például az ilyen szempontból igen heroikusnak számító 2016-os esztendőben, amikor viszont – igen!

A jövőben szerencsés lenne már az év legelején nemcsak meghirdetni a pályázatokat, hanem azokat gyorsan el is bírálni, hogy legyen kellő idő a népszerűsítésükre, továbbá a megvalósításukra.

A Kossuth Klubba szervezett műhelyfoglalkozások az idén a korábbiaknál sokkal jobban sikerültek, amiben szerepe volt, hogy ezeket – konkrét történelmi tematikával – tudtuk tágítani.

Minta-szerűen és rendkívül szorosan tudtuk a rendezvényekről a filmes anyagot elkészíteni, de a nagyszabású nyitórendezvényekkel bevezetett korábbi kisfilm vetélkedőink esetében a saját filmes anyagot elszórva talán némileg hatékonyabban tudtuk használni, amiben az idő tényezőnek is szerepe volt.  Az idén kevésbé tudtuk megszólítani a határon túli, főként nem magyar nyelvű közönségünket, mint korábban – amiben az idő rövidsége mellett a kronológiai tényezőnek, vagyis annak, hogy nekik nem az 1919-es esztendőhöz kötődő élményanyaguk a meghatározó – valószínű, hogy szerepe lehetett. Annak, hogy mindennek ellenére az idei vetélkedő során mégis több értékelhető dolgozat született és ez alkalommal első ízben normális díjátadó rendezvényt is sikerült szerveznünk, benne van az évek során szerzett rutinunk is, továbbá az, hogy számítva a pályázati lehetőségre, már 2018-ban, amikor pályázatról nem döntött az Emlékbizottság, de mi mégis aktívan propagáltuk a kisfilm vetélkedőt.

Gecse Géza
témafelelős és

Rubovszky Éva
a Nemzetek Háza elnöke