Felföldy Tibor tipográfus a Nemzetpolitika szorítóbanról

Tördelőszerkesztőnk: Felföldy Tibor igen komoly munkát végzett a Nemzetpolitika - szorítóban. Aspektus - határok nélkül 2002-2017 kötet szerkesztésénél, hiszen többször is át kellett közösen néznünk és pontosítani kellett a szöveget. Megkértük, foglalja össze tapasztalatait, illetve benyomásait. Íme!

Mindig komoly kihívás a tipográfusnak a műfajilag köztes, nehezen behatárolható művek formába öntése. Ilyen feladat a többszereplős beszélgetések hanganyagból származó szerkesztett leirata. Tervezéskor könnyű “túlgondolni” a hierarchiát, a címrendszer és a törzsszöveg alá-, illetve föléfölérendelt rendszerét. Így történt ez itt is, a Nemzetpolitika - szorítóban kötetnél, amikor az ember hajlamos a közlendő minden apró eltérő részletét alaposan megkükönböztetni formailag, míg a végén kiderül, hogy az egyszerűség, puritan “hangnem” esztétikusabb végeredményt ad.

Ilyen esetekben fontos, hogy jól ismerjük a könyv teljes szerkesztett anyagát, így nem ér meglepetésként, ha a beszélgetések dokumentálásában a hosszú idő alatt szemléletváltás történik. Esetünkben szerencsére inkább egyszerűsödött a szöveg szerkezete, ezért nem igényelte, hogy a tördelés közepén újra kelljen gondolni a terveket (mint oly sok más mű esetén).

Egyes művek szerkesztésénél, mint nehezítő körülményt kell megemlíteni az informális tartalmat – a betűk texturáján túli eszmeiséget -, kordokumentumot: bizony, ezt a könyvet jó volt olvasni (munka közben). Sőt, még pontosabb, ha úgy fogalmazok: nem lehetett nem olvasni …

Felföldy Tibor