Külhoni Magyarságért Díj a felvidéki Tamás Aladárné Ilonka néninek


Az első sorban a kitüntetettek

Tizenegyen kaptak az idén Külhoni Magyarságért Díjat - szervezetek és személyiségek egyaránt vannak közöttük.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár köszöntötte őket a Magyar Országgyűlés épületében.

"A magyar nemzet egy és oszthatatlan és csak akkor tudunk megmaradni csonkítatlanul, ha minden nemzetrész megőrzi örökségét" – hangsúlyozta bevezetőjében Semjén Zsolt.

Potápi Árpád János beszédében azt mondta: 2011 óta minden évben olyan személyeknek illetve szervezeteknek adják át az elismerést, akik "a Szent István-i örökség továbbörökítői".

 
Díjátadás                                                                                         Tamás Aladárné Szűcs Ilona

Az idén megkapta az elismerést az Erdélyi Református Egyházkerület által alapított Diakónia Keresztény Alapítvány, amely – többek között – az élet megóvását, a betegek és hátrányos helyzetűek segítését vallja feladatának és jelenleg négyszáz gyermekkel foglalkozik. 

Ugyancsak elismerést kapott a Gyulafehévári Caritas, amelynek célja a szegénységben élők társadalmi felemelése és a helyi közösségek fejlesztése. 

A Csernátoni Haszmann Pál Múzeum 1973-ban nyitotta meg kapuját, azóta immár művelődési központként határainkon túl is számon tartják az intézményt.

A 2005-ben alakult Alsószeli Zele törzs, amely a népi kultúra értékeinek védelmét tekinti fő feladatának. 

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség, a Csemadok 50 ezres tagságát mindmáig hatékonyan képes mozgósítani. 

A díjazottak közt szerepel Tamás Aladárné, Szűcs Ilona, tanítónő, aki 2011-ben felvette a magyar állampolgárságot, ezt követően a szlovák kormány megfosztotta szlovák állampolgárságától. 

 Az idén 70 éves délvidéki Magyar Szó felemelte szavát a délszláv háború esztelensége, a kényszermozgósítások, a kisebbségi jogok durva megsértése, csorbítása ellen. 


A 2014 Külhoni Magyarságért Díj átvevői és átadói

Szintén a vajdasági magyar közösségért, nemzeti önazonosságának megtartásáért és fejlesztéséért kapott kitüntetést a 47 éve működő civil szervezet, a Középiskolások Művészeti Vetélkedője.

A díjazottak közt szerepel a Kárpátalja hetilap is, amely 110 településre jut el.

A svédországi Őrszavak Anyanyelvápoló Egyesületet a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége alapította, hogy évente rendezzen anyanyelvi táborokat, valamint szakmailag hangolja össze a svédországi magyar anyanyelvoktatást.

A Kanadai Magyar Kulturális Tanács ugyancsak elismerésben részesült, a szervezet célja összefogni a Kanadában működő magyar szervezeteket, de képviselőjük nem tudott itt lenni a díj átadásán.

Rövid összefoglaló kisfilm a rendezvényről:

Kép és szöveg: Gecse Géza