Nemzeti és birodalmi jegyek - szemináriumi dolgozatok - tavalyról

ELTE BTK Új-és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék - Gecse Géza
2012/13/2. (tavaszi félév)

Nemzeti és birodalmi vonások a Habsburgok és a Romanovok birodalmában 1848 és 1917 között

Feladatok a félév során:

•          Szemináriumi dolgozat 10 000 karakter terjedelemben (7-8 oldalon elfér + egy rövid, legalább 4 oldalas ppt, amelyben a dolgozat lényegi vonásait kiemelve, max.5 perc terjedelemben szóbanbeszélni kell tudni róla)
Legalább 8 féle irodalmat (könyv, cikk, tanulmány) kell "alkotó" módon felhasználni
Esedékessége: akkor, amikor a félév során a „témához érünk”

•          A lábjegyzeteket a folyóiratoknál szokásos formában kérem

•          A dolgozat végén legyen összefoglaló a fő téziseket felsorakoztatva

•          A szemináriumi dolgozat elég, ha április közepére elkészül

•          Vaktérkép, amelyen legalább az alábbi városokat, területeket meg kell tudni mutatni:

Erdély, Magyarország, Galícia, Ausztria, Bukovina, Partium, Moldávia, Románia, Havasalföld, Vajdaság, Délvidék, Belgrád. Újvidék, Budapest, Kassa, Pozsony, Kolozsvár, Ungvár, Lemberg, Kijev, Bosznia, Hercegovina, Horvátország, Szerbia, Bulgária, Kelet-Rumelia, Montenegró, Székelyföld, Szlavónia, Szlovénia, Litvánia, Lettország, Észtország, Moszkva, Szent-Pétervár, Reval-Tallinn, Riga, Varsó, Prága, Bécs,  Novi Pazar-i szandzsák, Macedónia, Görögország, Lengyelország, Krakkó, Székelyudvarhely, Vác, Világos, Nagysalló, Tisza, Duna, Szeged, Arad, Ungvár, Szarajevó, Bukarest, Zágráb, Poroszország, Dobrudzsa, Konstantinápoly, Adrianopolis, Janina, Fiume, Isztria, Fekete-tenger, Adriai-tenger, Balti-tenger, Pécs, Dunaszerdahely

Összesített eredmények:

A 19 emberből 1-re lehet azt mondani, hogy pontosan tudta a mi hol van:
Pallagi Péter

(Max. egy-két bizonytalanság):
Domokos Gergő
Biriszló Bence
Hajas Csaba
Horváth Bendegúz

A többieknél több volt.

A félév során a szemináriumi dolgozatok formai kritériumait többször is tisztázni kellett.

A 19 diák közül (ahol szükséges volt, rákérdeztem topográfiára) összesen 14 ember kapott jelest, 4-en kaptak jót és 1 ember kapott elégségest.

A 19 diák közül Pallagi Péter határidőre készült el a szemináriumi dolgozatával, és nemcsak ezzel voltam elégedett, hanem egész féléves munkájával, mivel a vaktérképes tesztet is példamutatóan töltötte ki.

Pallagi Péter: Birodalmak tegnap és ma - kattintással

Hruska Beatrix munkájával is elégedett voltam. Jelest kapott.

Ő az orosz állam bel- és külpolitikájának 1857 és 1892 közötti viszonyáról írt - kattintással

Horváth Bendegúz munkájával is elégedett voltam. Jelest kapott.

Ő Szentpétervárnak és Bécsnek a bécsi és budapesti társadalomra, illetve a bécsi (birodalmi) külpolitikára gyakorolt hatásról írt 1849 és 1867 között - kattintással

Nagy Szilvia munkájával is elégedett voltam. Jelest kapott.

Ő az orosz szociáldemokrácia 1905 és 1919 közötti külpolitikai elképzeléseiről írt - kattintással

Hajas Csaba munkájával is elégedett voltam. Jelest kapott.

Ő a Habsburg állam birodalmi törekvéseit vizsgálta a külpolitika tükrében 1849 és 1867 között - kattintással

______________________________________________

Eddigi pályafutásom során először fordult elő, hogy valaki a vizsgaidőszak, vagyis esetünkben június végére adta volna le a szemináriumi dolgozatát, és az - az órán nyújtott teljesítményével együtt - csupán az elégségeshez volt elég.

(A 2013/14/1-es szemeszter végén ezt a gyakorlatot az egyetem lehetetlenné tette azzal, hogyha valaki a szorgalmi időszak utolsó napjáig nem készül el a dolgozatával, technikailag sem teszi lehetővé a rendszer, hogy utána jegyet kapjon, vagyis érvénytelen lesz a féléve. Volt az idén ilyen hallgatóm - egy.)

X.Y-nak valamikor bizony a térképeket is elő kell majd vennie, mivel - szerintem - fényűzés arra számítani, hogy topográfiai ismeretek nélkül valaki az ELTE-n diplomát kap.

A dolgozatra azért érdemes egy pillantást vetni, mivel - és ezt neki is elmondtam - az elégségesért is teljesíteni kell valamit.

Ő a Habsburg-központosítás érdekében alkalmazott rendőri eszközökről írt 1849 és 1867 között - kattintással