Oroszország – nemzeti, imperialista és szuperhatalmi megközelítésből

Az 1905 utáni Oroszországhoz képest a Szovjetunió mégha antitézise volt is kezdetben a cári államnak, ám a nemzetközi rendszer részeként, ahhoz alkalmazkodva alakította külpolitikáját. Geopolitikai körülményei, valamint államszerkezete következtében 1945 után – a hagyományos imperialista nagyhatalmaktól lényegesen különböző Amerikai Egyesült Államokkal együtt – már a második világháború befejező szakaszában szuperhatalommá tudott emelkedni, amit elképesztő szárazföldi hadereje mellett saját atombombája 1949-es felrobbantásával koronázott meg. Az imperializmus problémája a két szuperhatalom esetében azért izgalmas kérdés, mert amellett, hogy mindketten bolygónk hatalmi szervező központjaiként is működtek, ütköztek a többi, hagyományos gyarmattartó hatalom törekvéseivel és ...– éppen ezért anti-imperialista hatalomként is viselkedtek. 
Gecse Géza 
Birodalmi gondolat és gyakorlat a nagyhatalmak 19. és 20. századi politikájában. Az orosz, a szovjet-orosz és a posztszovjet-orosz állam című doktori disszertációjának téziseiből idéztünk.

Az esemény oldala a Facebook-on kattintással:

 

Gecse Géza disszertációjának nyilvános védésére 2016. június 16-án, du.2 órai kezdettel kerül sor az ELTE BTK D. épületének alagsori tanácstermében. (A terem a legegyszerűbben az ELTE BTK Puskin utcai, a Rákóczi úthoz közelebbi kapuján belépve, azonnal jobbra fordulva közelíthető meg a legegyszerűbben. Az épületbe lépve balra kell fordulni és a lépcső alján ismét balra fordulva végig kell menni a folyosón, ahol jobbra fordulva találjuk meg a tanácstermet.)

Gecse Géza opponensei közül Dr. Diószegi István diplomáciatörténész hosszú ideig volt az egyetem Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékének vezetője, számos nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó könyv szerzője. A nyolcvanas években volt az egyetem dékánja és most a második világháború történetéről ír monográfiát.


A doktori értekezés másik bírálója Dr. Gulyás László. A Szegedi Egyetem docensének, a Közép-Európai Közlemények folyóirat főszerkesztőjének nevét legtöbben az Edvard Benesről szóló 2008-ban megjelent vaskos kötete tette közismertté.


A bizottság elnökét, Dr. Székely Gábort a nemzetiszocialista Németországról szóló könyveiről ismeri a közvélemény. Ő is volt az ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékének a vezetője, ugyanúgy, mint Gecse Géza témavezetője, Dr. Majoros István.

Dr. Majoros István Nyugat-Európa, azon belül is Franciaország és Oroszország 19. és 20. századi történelmével foglalkozott igen részletesen. Erről szóló műveit tankönyvként használják a történelem szak hallgatói.

Dr. Bernek Ágnes: geográfus, a földrajztudomány kandidátusa, a Zsigmond Király Főiskola (ZSKF) Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézetének főiskolai tanára, a ZSKF Geopolitikai Kutatóintézetének vezetője, a "Geopolitika a 21. században" c. tudományos folyóirat főszerkesztője.  Kiemelt kutatási területei: a világgazdaság és a világpolitika összefüggései, a kelet-közép-európai régió 21. századi geopolitikai helyzete, az eurázsiaiság szerepe a jelenlegi orosz geopolitikában.

Dr. Búr Gábor, az ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékének tavaly szeptember óta kinevezett vezetője Afrika-szakértő. A szakma ebben a témakörben írt munkáiról ismeri.

Dr. Maruzsa Zoltán Ausztria történelmének a szakértője, de felsőoktatási államtitkár-helyettesként immár néhány éve a kormányzati munkában is aktív részt vállal.

Dr. Pál István nyugat-európás, azon belül is az Egyesült Királyság és az Amerikai Egyesült Államok történelme foglalkoztatja.

A doktori eljárás időtartama várhatóan másfél óra, amelynek során ismertetik Gecse Géza jelölt életrajzát, Diószegi István és Gulyás László elmondják az értekezéssel kapcsolatos észrevételeiket, amelyekre Gecse Géza válaszol. Ezt követően a közönségnek is lesz módja kérdéseket feltenni, majd a bizottság visszavonul és értékel, utána pedig kihirdeti, hogy milyen eredményre jutottak.
A disszertáció, valamint a vele kapcsolatos összes további információ a doktori iskola honlapján kattintással:

Az esemény oldala Gecse Géza honlapján kattintással:

 

 


Gecse Géza