Pályázatunk - részletesebben!

Az idén az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság igent mondott idei első világháborús pályázatunkra, amelyet némileg pontosítanunk kellett! Íme a levél, amelyben ennek részleteiről is értesülni lehet! Íme:

Tisztelt Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság!

A pályázatot amilyen gyorsan csak lehet, elkezdjük, hiszen még van esély a nyári egyetemista-, főiskolás- és középiskolás táborok közül néhányba bekerülni a nyár hátra lévő szakaszában, jóllehet lehetetlen volt a programfüzetekbe bekerülni, tekintve, hogy azokat legkésőbb június elején már egyeztették.

Az eredeti pályázatot ezért kiegészítettük egy budapesti "figyelemfelhívó rendezvénnyel", ahol a klip-vetélkedőt „útjára tudjuk bocsátani”.

Azonnal, tehát már most elkezdjük népszerűsíteni, és akkor számíthatunk rá, hogy a Nemzetek Házában, a saint-germaini békeszerződés aláírásának 100.évfordulóján, 2019. szeptember 10-én lesz közönségünk!

A „nagyüzem”, amelynek során egyetemeket, főiskolákat és középiskolákat keresünk fel, ekkor indulhat el és tart egészen november 15-ig, a záró rendezvényig, ahol végre tudunk díjakat is kiosztani azoknak, akik a klip-vetélkedőben részt vesznek!

A pályázatot 2019. november 27-én, a neullyi békeszerződés napján kívánjuk hivatalosan lezárni, amely így mind a szimbolikus, mind pedig a gyakorlati kívánalmaknak megfelel!

Az alábbiakban külön dokumentumként mellékeljük az új „dátumozásnak” megfelelő, némileg módosított, ugyanakkor a költségkerethez mégiscsak alkalmazkodó részletesen konkretizált pályázatunkat.

Pályázati projekt címe

Száz év tükrében az első világháború lezárása – 1919-2019

Immár több mint száz éve, hogy kitört az első világháború. A Párizs környéki békékben megvalósuló új európai rend viszont magában hordta azokat az ellentmondásokat, amelynek eredménye végül nem béke, hanem egy hosszúra nyúló fegyverszünet, majd egy újabb háború lett.

2014-ben ’Száz év tükrében az erőszak 1914 – 2014’ címmel, 2016-ban ’Száz év tükrében a nagy háború 1916-2016’, 2017-ben pedig ’Hősök, mártírok, áldozatok és történelmi személyiségek. Száz év tükrében a nagy háború 1917-2017’ címmel sikeresen valósítottunk meg egy-egy ismeretterjesztő történelmi klip-vetélkedőt, valamint hozzá kapcsolódó rendezvényeket, amelynek során több műhelyfoglalkozást szerveztünk magáról a klip-készítésről nemcsak középiskolás történelemtanárok, hanem médiaszakemberek segítségével.

Ezt követően finn, észt, csehországi, szlovákiai, romániai és magyarországi, majd lengyel- és oroszországi kutatók segítségével nyilvános rendezvényen, illetve forgatáson emlékeztünk meg az első világháború kirobbanásáról, valamint az első világháborúval kapcsolatos eseményekről. Valamennyi nyitórendezvényünkről írásbeli, álló- és mozgóképes beszámolókat készítettünk: minden alkalommal egy-egy 70 perces hangos, és egy 25 perces filmes összefoglalót, majd az elkövetkező hetekben-hónapokban a klip-vetélkedőben meghatározott időtartamúhoz hasonló hosszúságú kisfilmeket adtunk közre, nemcsak figyelem-felkeltési, hanem példamutatási szándékkal is.

Célként ugyanis azt tűztük ki, hogy a diákok 4-5 perces ismeretterjesztő klipek készítésén keresztül dolgozzák fel az első világháborút vagy abból kiindulva annak napjainkhoz kapcsolódó bármely aspektusát úgy, hogy alkotásaik az ismeretterjesztés műfaji kritériumainak megfeleljenek, így azokat ne csak a történelem jobb megértésében, hanem akár magában a történelemtanításban is fel tudjuk használni.

A pályázat megvalósítása során a tömegkommunikációs eszközökön kívül erőteljesen támaszkodtunk a Facebookra, továbbá más elektronikus kapcsolattartási lehetőségekre.

Kezdeményezésünket különböző nyári táborokban is népszerűsítettük, miközben támaszkodtunk a korábbi pályázatok során megteremtett „eszköztárra”.

A mostani alkalommal a Nemzetek Házán keresztül, továbbra is az Aspektus, valamint a Rákóczi Szövetség segítségére számítva kívánjuk népszerűsíteni az összes eddigi rendezvényünk során elkészített filmet, generálva a részvételt és megszervezve az ismeretterjesztő kisfilm-, illetve klip-vetélkedő lezárását is. A célközönség változatlanul főként az egyetemista-főiskolás és a középiskolás korosztály, de nem zárunk ki senki mást sem a pályázók közül.

Ez alkalommal is a hazai közönség az, amelyre főként számítunk, de nemcsak itthon, hanem a Magyarországgal szomszédos országokban, illetve Lengyelországban, valamint a balti térség országai közül Finnországban és Észtországban, továbbá Oroszországban is számítani kívánunk pályázókra, ezért a pályázati anyag meghatározó részét angol, a felhívások szövegét pedig – a magyaron és angolon kívül – orosz, észt és finn nyelvre is le kívánjuk fordíttatni.

A klip-vetélkedő témája az első világháború – az utóbbi száz év tükrében értelmezve. Ennek során a nagy háború emlékei közül hangsúlyozottan a háború befejezésével kapcsolatos eseményekre, közte a Párizs környéki békékre, ezek közül a kereken száz esztendős versailles-i, a saint germaini és a neuillyi békeszerződésre, illetve az annak nyomán kialakuló új európai rendre kívánunk koncentrálni, kiemelve a magyar vonatkozásokat, így az országcsonkítás 1919-es állomásait is.

 Változatlanul 2 és 4 perc időtartam közötti ismeretterjesztő klip-pályázatot hirdetünk meg, amelynek összes formai követelménye ugyanaz marad, mint 2016-os és 2017-es pályázatunké volt, vagyis továbbra is mód adódik mind ún. a történelmi eseményekhez kapcsolódó tematikus, mind pedig családi, ún. élettörténet-kisfilmek készítésére.

A pályázati felhívást folyamatosan népszerűsíteni kívánjuk az internet, a Facebook mellett különböző más orgánumokban, mindenütt, ahol erre fogadókészséget tapasztalunk.

A pályázat nem valósítható meg sikeresen személyes meggyőző munka nélkül, ezért fel kívánjuk keresni a különböző felső- és középfokú oktatási intézményeket, ahol (főként a történelem szakos) pedagógus kollégák segítségére támaszkodva szóban, illetve az adott helyszín sajátosságaihoz alkalmazkodva más módon is, akár audio-vizuális eszközökkel népszerűsítve a vetélkedőt. Közben fontos szerepet szánunk annak is, hogy az első világháborúval kapcsolatos ismeretterjesztés mellett a kisfilmkészítés alapjaira és mesterségbeli fogásaira is felhívjuk a figyelmet.

Az ELTE Szekfű Gyula Történeti Könyvtárában – helyben olvasásra – továbbra is rendelkezésre áll a korábbi évek során kialakított, az elektronikus újságíráshoz szükséges „oktató-csomag”, amely a klipkészítés hatékonyságát hivatott növelni.

A programot 2019. július 15-én hirdetjük meg – saját fórumainkon kívül a különböző sajtóorgánumokban, valamint a nyári táborok közül azokban, ahol ennek nyilvánosságra hozására lehetőséget biztosítanak számunkra. Közben folyamatosan népszerűsítjük a 2019. szeptember 10-re, a Nemzetek Házába tervezett rendezvényünket, amelyen a Kádár-korszak történetírása mellett szólunk nemcsak a világháború másik főbűnösének kikiáltott Ausztriával kötött saint-germaini békediktátumról, hanem az idei klip-vetélkedő gyakorlati kérdéseiről is.

E találkozó fő funkciója, hogy akinek a kisfilm-vetélkedővel kapcsolatban bármilyen kérdése van, választ kapjon rá. Emellett felhívjuk a figyelmet azokra az alkalmakra, amelyeket az idei vetélkedő során a kisfilm-vetélkedőben részt vevők, valamint az érdeklődők számára szervezünk.

A kisfilm-vetélkedő beküldési határideje: 2019. november 11-e. Ezen a napon lesz pont 101 éve annak, hogy aláírták a compiegne-i erdőben Németországgal a fegyverszüneti egyezményt. Az 1918. november 11-t követő napon, november 12-én Bécsben Német-Ausztriaként kikiáltották a köztársaságot, ily módon végképp lehetetlenné téve a Habsburgok ausztriai uralmát, majd IV. Károly november 13-án, eckartsaui vadászkastélyában – immár csak és kizárólag magyar királyként is – „visszavonult az államügyek intézésétől”. Ez alkalommal, az összes eddigitől eltérően első világháborús klip-vetélkedőnket és a hozzá kapcsolódó valamennyi előadást – záró rendezvény-központúan szervezzük, de a nagyobb siker érdekében, az Ausztriával kötött saint germain-i béke aláírásának 100. évfordulójához kötődően 2019. szeptember 10-én a Nemzetek Házába tervezett rendezvényünkön kitérünk a klip-vetélkedő valamennyi gyakorlati kérdésére is. A személyes bemutatókat és sajtóbeli ismeretterjesztést követően a 2019-es rendezvénysorozat záró előadását 2019. november 15-én, du. 5 órakor tervezzük megtartani:

’Száz év tükrében az első világháború lezárása – 1919-2019 címmel, amelynek során főként a nemzetközi és hazai viszonyok összefüggésrendszerére hívjuk fel a figyelmet. A rendezvény egyúttal megkoronázása a klip-vetélkedőre beküldött kisfilmek értékelésének és a pályaművek díjazásának.

Magyarországon Majoros István professzor mellett számítunk Tefner Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem magántanára, valamint Gulyás László, a Szegedi Tudományegyetem professzora részvételére, akik a klip-vetélkedő zsűrijének is tagjai.

 

A Száz év tükrében az első világháború lezárása – 1919-2019’ szeptember 10-i figyelemfelhívó, valamint november 15-i záró rendezvényét is egy fotós és egy operatőr közreműködésével kívánjuk rögzíteni, a szövegét legépeljük, fényképekkel cikkben is összefoglaljuk, majd ezt követően az aspektus.eu oldalon nyilvánosságra hozzuk és az Aspektus Facebook-oldalán posztoljuk. Természetesen – miként a felhívás szövegét is – a záró rendezvény szövegének angol nyelvű változatát is elkészítjük.

Valamennyi járulékos, értsd a kisfilm-vetélkedő érdekében szervezett rész-rendezvényre már 2019. július 15-től – a különböző helyszíneken és rendelkezésünkre álló orgánumokban – folyamatosan utalunk! A pályázat lezárásának határideje: 2019. november 27-e, a bolgárokkal aláíratott neuillyi béke aláírásának 100. évfordulója!


                                                A pályázat

 

Ez alkalommal a már eddig megszületett filmeket felhasználva kívánjuk a kisfilm-vetélkedőt megszervezni és a 2019. november 15-i előadást az eddigi klipvetélkedők megkoronázásaként használjuk. Célunk a mostani alkalommal is az egyetemista-főiskolás, továbbá a középiskolás korosztály, tehát a 16-24 évesek megszólítása, az ismeretterjesztő kisfilm-, illetve klip-vetélkedő iránti, áttételesen az első világháború iránti érdeklődésük felkeltése.

Kiscsoportos foglalkozások és sajtómegjelenések

2019. november 15-ig ennek érdekében összesen három alkalommal péntek délutánonként (17.00-tól 19.00-ig) a Kossuth Klubban az első világháborús szakmai kérdések ismertetésén kívül klip-készítési technikai fogásokat bemutatva kiscsoportos foglalkozásokat szervezünk, amelyek során a vetélkedő menetéről is felvilágosítással szolgálunk. Közülük az elsőt 2019. szeptember 27-én, kitérve a balkáni front 101 évvel ezelőtti összeomlására és a bolgár fegyverszünetre (1918. szeptember 29.)! A másodikat október 25-én, amikor a téma nemcsak az olasz fronton 101 esztendővel ezelőtt bekövetkező – és a Monarchia számára végzetesnek bizonyuló – támadás (1918. október 24.), hanem a 102 esztendővel korábban kibontakozó caporettói áttörés (1917. október 24.) is téma lenne! A harmadikat november 8-án, amikor a 101 évvel korábbi oszmán-törökökkel kötött fegyverszünet mellett, a keleti front és az oroszországi viszonyok taglalása is téma lesz. Alkalmanként ezekre szintén felhívjuk a figyelmet valamennyi rendelkezésünkre álló orgánumban – az aspektus.eu honlappal az élen!

Ezekhez kapcsolódóan mini-vetélkedő kérdéseket teszünk fel – és hirdetünk eredményt a kiscsoportos foglalkozások alkalmával.

 

Civil Rádió, Délelőtt és Pirkadat

A 2019. július 15-e és november 27-e közötti időszakban a Bonum TV Délelőtt és a Heti Tv Pirkadat című magazin műsorában ’Száz év tükrében az első világháború lezárása – 1919-2019’ címmel tennénk fel közösen egy-egy kérdést az első világháborúhoz kapcsolódóan, amiért pólót, illetve könyvet lehetne nyerni. Ennek során bemutatnánk az első világháborúval foglalkozó fórumokat, honlap oldalakat; továbbá felhívnánk a figyelmet azokra a programokra, amelyek a világháborúval kapcsolatosak, köztük november 15-i rendezvényünkre is. Emellett rövid egyperces figyelemfelkeltő montázst készítünk, amelyben – a Bonummal és a Heti Tv-vel kötött megállapodás értelmében 2-2 alkalommal, valamint a Civil Rádióban egyszer szintén az idei klip-vetélkedőre, valamint a november 15-i záró rendezvényre hívjuk fel a figyelmet. Ennek része lesz a rövid montázs, amelyet a különböző fórumokon önállóan is hozzáférhetővé teszünk, mind pedig a hosszabb (élő beszélgetéssel kombinált) adásba került változat, amelyet szintén tovább osztunk az Aspektus.eu oldal mellett az Aspektus FB-oldalán, ahol összefoglaló linkgyűjteményt is közreadunk aszintén kifejezetten a klip-vetélkedőt, a kiscsoportos foglalkozásokat, továbbá a november 15-i záró rendezvényt népszerűsítve.

 

Határon túli és belüli akciók és utak

Az idő szűkössége nem teszi lehetővé, hogy határon túli utakat szervezzünk, ezért e területekre a médián keresztül próbálunk meg eljutni. Viszont mivel változatlanul fontosnak tartjuk, hogy ne csupán a fővárosra, hanem az eddigi pályázataink során nem érintett vidéki nagyvárosokba is eljussunk, ezért két irányban tervezünk eljutni: Szeged-Kecskemét, valamint Debrecen-Nyíregyháza, valamint egy további, az említett városok környezetében található kisebb település elérése szerepel a céljaink között, ami egy-egy kétnapos úttal, ottani szállás igénybevételével megvalósítható!)

Közben a fővárosban 2019. július 15-e és november 27-e közötti időszakban összesen nyolc oktatási intézmény vagy egyetemi-főiskolás akadémiai tábor, esetleg nyári egyetem felkeresése szerepel a terveink között.

 

Rubovszky Éva

Nemzetek Háza elnöke és

Gecse Géza
témafelelős

A kisfilm-vetélkedő - kattintással: