A saint-germaini szerződésről a Kárpátaljai Szövetség balatonföldvári táborában

2019. szeptember 6-a és 8-a között tartotta a Kárpátaljai Szövetség Balatonföldváron a táborát, amelynek szombati, szeptember 7-i, délelőtti rendezvényének a témája volt az Ausztria határait száz esztendővel ezelőtt meghúzó saint-germaini békeszerződés.

Az első világháborút lezáró békeszerződések közül ez már Magyarországot is érintette, hiszen Ausztria az első világháborút követően is nyugati szomszédunk maradt, de érintette Csehszlovákiát is, hiszen az addig nemzetközi jogi szempontból kodifikáltan "nem létező" Csehszlovákia határairól ez a békeszerződés is döntött.

 
Gecse Géza ismertette az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság jóvoltából az Aspektus idei kisfilm pályázatát. Ennek nemcsak az első világháború lezárása, az 1918-as compiegne-i fegyverszünet a témája, hanem az 1918-as békeszerződésektől, a Németországgal 1918. június 28-án aláíratott békeditátumon át, az Ausztriára kényszerített saint-germaini és a bolgárokkal aláíratott neuillyi békeparancson keresztül még maga a trianoni rablóbéke is! De nemcsak ezekhez kapcsolódó 2-4 perces kisfilmeket várnak a pályázóktól az idén, hanem hagyományos családtörténeteket, vagy másfajta tematikus, ámde első világháborúhoz legalább valamilyen szálon kapcsolódó produkciókat - hangsúlyozta az Aspektus témafelelőse.
 

Még a magyar történészek sem egységesek az első világháború értékelésével kapcsolatban, bár a viták itt mérsékeltebbek. A frontokon nyújtott rendkívüli teljesítmény azért sem foglalkoztatta eddig a közvéleményt, mert az sikeres volt és a hátország ezért nem szembesült úgy a háborúval, ahogyan aztán a másodikban - igaz nem túl hosszú időre - de mégis kénytelen volt!

Botlik József főként Ukrajna és a ma Ukrajnához tartozó Kárpátalja történetének az ismertetése során alapvetően a pánszlávizmus, a Kárpátalja területén a XX. század során mesterségesen gerjesztett ortodox-görögkatolikus szembenállás állomásait ismertetve a ruszin mozgalom jelentőségét hangsúlyozta.

1918 őszének eseményeit illetően a két előadó között annyiban volt eltérés, hogy Gecse Géza szerint a Károlyi-kormányzat doktrínér módon próbált eljárni, amikor a frontról hazaáramló alakulatokat lefegyverezte, ami nem egyszerűen fantázia hiányáról tanúskodik, hanem egyrészt félt-tartott tőlük, mivel a saját hatalmában sem volt biztos, másrészt még az olyan tapasztalt katonai vezetőknek, mint amilyen Stromfeld Aurél is volt irdatlan energiáját emésztette fel, hogy a saját alakulatai között 1918 őszén legalább a fegyelem elemi szintjét fenn tudja tartani!
Botlik József szerint Károlyiék szabadkőműves háttere kevés volt ahhoz, hogy nemzetközileg elfogadtassák az újonnan alakult magyar kormányt. Szerinte lett volna mód a katonai fellépésre és ellen kellett volna állni! Erdélyt 8 000 román katona segítségével szállták meg 1918 végén - állította Botlik József.

Szó nincs róla, hogy Károlyiékat mentegetni szeretné, de 8 000 katona egy rövid ideig, akkor, amikor vele szemben nincs semmilyen értékelhető ellenállás, sok tud lenni! - jelentette ki Gecse Géza. Ráadásul ez a szám folyamatosan nőtt. A legújabb történeti feldolgozások beszámolnak róla, hogy a Monarchia frontjairól Brassóba érkező - egyébként nemcsak román, hanem immár romániai illetőségűnek tekintett katonákat a románok folyamatosan új, román mundérba bújtatták és modern tűzérségi fegyvereket kaptak a franciáktól, amelyek amúgy nem is annyira a magyarok, hanem a szovjetek elleni fellépésre voltak méretezve, miközben a Székely Hadosztálynak utánpótlási problémái voltak és ha fegyverhez akart jutni, akkor fel kellett törnie a Monarchia imitt-amott lévő fegyverraktárait! 

Mai fejjel gondolkodva persze nehéz felfogni, hogy a románok viszonylag szerény katonai erővel szállják majd meg 1919-ben még a mai Magyarország területét is, hiszen az ő betörésüket még az érdemi harci tevékenységre igen kevéssé alkalmas egykori Magyar Néphadsereg is képes lett volna megakadályozni, de ekkor még ilyen katonai erő sem volt! A Székely Hadosztály nemcsak technikai, hanem számbeli kisebbségben volt a támadókkal szemben, hogy a hátország, a közben vörössé váló budapesti központ igencsak kérdéses "támogatásáról" ne is beszéljünk, miként az például Domonkos László nemrég megjelent Kratochvil-életrajzi feldolgozásából is kiderül - jelentette ki Gecse Géza.

  
Az egykori csehszlovák múlt megítélésével és az első világháborúval kapcsolatos kérdésekre is választoltak a Seremet Sándor moderálásával folytatódó panelt követően az előadók.

Némi szünet után ugyanebben a teremben két könyvet is bemutattak: Gecse Géza: Nemzetpolitika - szorítóban. Aspektus - határok nélkül 2002-2017 című, vitaesteket szerkesztve közreadó, Püski Kiadónál megjelent művét, valamint Lengyel János kárpátaljai író-költő Feltámadás Beregszászon. Mitracsek úr visszatér című, frissen megjelent "neopamflett"-jét.


Az ismertetőt követően a szerzők dedikálták is művüket annak, aki ezt kérte tőlük.


Gecse Géza Füzesi Magdának dedikál

A szombat délutánba "belefért", hogy a tábor résztvevői megtekintsék a 2014 és 2018 között 426 ukrajnai magyarellenes fellépés hátterét bemutató félórás filmet.
Az idén áprilisban elkészült produkciót tátott szájjal bámulta legtöbbünk. Csete Örs főtitkár, Ígyártó Gyöngyi jogász, Seremet Sándorral és Wágner Tamás Zoltánnal, a Kisebbségi Jogvédő Intézet munkatársával  - a közönséggel együtt - fogta a fejét a friss és ostoba ukrán sovinizmus  eme kiváló bemutatóját követően.
A filmet a YouTube-ról itt tudja bárki megnézni - kattintással:

 


Talán ez volt a három napos Balaton melletti találkozónak az a rendezvénye, amely a legtöbb hozzászólást indukálta! Nanovfszky György informativ és ötletdús megjegyzésére sokan emlékezni fognak!

Hétfőn reggel Gecse Géza a Heti TV Pirkadat Extra című műsora nézőinek számolt be a 2019-es történelmi ismeretterjesztő kisfilm vetélkedő különböző "állomásairól".

Ezek közé tartozik a kedden délután 5 órakor a Nemzetek Házában tartott legközelebbi Aspektus-rendezvény "beharangozása" is - kttintással: 

Az idei kisfilmvetékedőnkkel kapcsolatos alapvető tudnivalók innen tudhatók meg - kattintással:

 

am_plaka22felt_hun-web-03_m.jpg

 

Kiemelt rendezvényünkön minden érdeklődőt, főként középiskolás tanár kollégákat, diákokat és egyetemi hallgatókat szívesen látunk szeptember 10-én Budapesten a Bajza utcában! Kattintással:

 

 

am190910web.jpgA 2019.SZEPTEMBER 10-ÉN, 17.00-KOR KEZDŐDŐ RENDEZVÉNYÜNK FACEBOOK-OLDALA - KATTINTÁSSAL:

Aspektus