Száz év tükrében a nagy háború - 1916-2016

Sorsfordító esztendő volt-e a mi szempontunkból 1916?

Immár több mint száz éve, hogy kitört az első világháború. A Párizs környéki békékben megvalósuló új európai rend viszont magában hordta azokat az ellentmondásokat, amelynek eredménye végül nem béke, hanem egy hosszúra nyúló fegyverszünet lett.

Két éve „Száz év tükrében az erőszak 1914 – 2014” címmel sikeresen valósítottunk meg egy ismeretterjesztő történelmi klip-vetélkedőt, valamint egy hozzá kapcsolódó rendezvénysorozatot, amelynek során 4 koncentrált műhelyfoglalkozást szerveztünk magáról a klip-készítésről középiskolás történelemtanárok, illetve médiaszakemberek segítségével.

Ezt követően finn, észt, csehországi, szlovákiai, romániai és magyarországi kutatók segítségével nyilvános rendezvényen emlékeztünk meg az első világháború kirobbanásáról. Közben Budapesten és Kolozsváron filmet forgattunk arról, hogy az egyetemisták számára miként csapódnak le az első világháború következményei, köztük a trianoni béke.

A műhelyfoglalkozásokról írásbeli, álló- és mozgóképes beszámolókat készítettünk, az első világháborús konferenciáról viszont egy 70 perces hangos, és egy 25 perces filmes összefoglalót is létrehoztunk, majd az elkövetkező hetekben-hónapokban 6 percnél nem hosszabb kisfilmeket és klipeket csináltunk, nemcsak figyelem-felkeltési, hanem példamutatási szándékkal.

Célként ugyanis azt tűztük ki, hogy a diákok 4-5 perces ismeretterjesztő klipek készítésén keresztül, az első világháborúból kiindulva dolgozzák fel az erőszak problematikáját úgy, hogy alkotásuk az ismeretterjesztés műfaji kritériumainak megfeleljen, így azokat ne csak a történelem jobb megértésében, hanem akár a történelemtanításban is felhasználhassuk.

A pályázat megvalósítása során a tömegkommunikációs eszközökön kívül erőteljesen támaszkodtunk a facebookra, továbbá más elektronikus kapcsolattartási lehetőségekre.

Népszerűsítettük kezdeményezésünket különböző nyári táborokban és a két éve megszerzett tapasztalatok birtokában, a hatékonyság növelésére törekedve most az eddigi tapasztalatokat felhasználva, a klip-vetélkedőn változtatva, azt hatékonyabbá téve úgy hirdetjük meg, hogy ez alkalommal nemcsak hivatkozunk, hanem maximálisan támaszkodunk is arra az eszköztárra, amelyet a 2014-es pályázat során létrehoztunk.

Változatlanul a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület, az ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékén működő Aspektus, valamint a Rákóczi Szövetség segítségével hirdetjük meg 2016. május 11-ével kezdődően az ismeretterjesztő kisfilm-, illetve klip-vetélkedőt, amelyet – ahogy eddig, úgy most is – főként egyetemistáknak és középiskolásoknak szervezünk.

Bár fő célcsoportunk a mostani alkalommal is a hazai közönség, de nemcsak itthon, hanem a Magyarországgal szomszédos országokban, illetve Cseh- és Lengyelországban, valamint a balti térség országai közül kettőben: Finnországban és Észtországban, sőt Oroszországban is számítani kívánunk pályázókra, ezért a pályázati anyag egy részét – az idén is – lefordítjuk – legalább angol nyelvre. A klip-vetélkedő témája az első világháború – az utóbbi száz év tükrében értelmezve. Ennek során a nagy háború emlékei közül hangsúlyozottan az 1916-os év eseményeit idézzük fel, köztük például a Bruszilov-offenzívát, amely három hónap alatt példátlan emberáldozatokkal járt, és amelyet követően a keleti front össze is omlott. Ám ezen kívül a rendkívüli intenzitású támadássorozatnak számos további hosszabb távon is ható következménye is volt, hiszen tanulságait mind a Wehrmacht, mind pedig a Vörös Hadsereg hasznosította a második világháborúban, mint ahogy az amerikaiak is a koreai háborúban.

Az 1916 nyarát követő hónapok számunkra fontos egyik fő eseménye Ferenc József császár és király halála, amely a változás reményét hozta, bár a Monarchia – és így Magyarország – továbbra sem tudott jelentősen alakítani a háború menetén, hiába tett rá kísérletet.

2014-es pályázatunk tapasztalataira támaszkodva az idén változtatunk a pályázat kiírásán annyiban, hogy ez alkalommal nem 4 és 5, hanem 2 és 5 perc időtartam közötti ismeretterjesztő klip-pályázatot hirdetünk, amelynek viszont az összes többi formai követelménye ugyanaz marad, mint a 2014-es pályázatunké volt.

A pályázat módosult címének megfelelően kész a pályázati felhívás mind magyar, mind pedig angol nyelven és – annak időtartama alatt – a pályázatot folyamatosan hirdetni fogjuk az internet, a facebook mellett különböző napi- és hetilapokban, valamint rádió- és televízió-műsorokban; mindenütt, ahol erre érdeklődést tapasztalunk.

Ami mostani kezdeményezésünkben a korábbinál lényegesen nagyobb hangsúlyt kap, az a személyes meggyőző munka.

Ezért programszerűen felkeressük a különböző felső- és középfokú oktatási intézményeket, ahol (főként a történelem szakos) pedagógus kollégák segítségére támaszkodva személyesen népszerűsítjük a vetélkedőt.

Eközben az első világháborúval kapcsolatos ismeretterjesztés mellett legalább akkora hangsúlyt fektetünk a kisfilmkészítés alapjaira, mesterségbeli elsajátításának népszerűsítésére.

A pályázat idején legalább kéthavi rendszerességgel, a világháborúról szóló eseményekhez kapcsolódva, példát mutatunk, hogyan lehet klipet, kisfilmet készíteni. Ez azt jelenti, hogy az első világháborúról szóló rendezvényeken, emlékműavatásokon részt véve, azokról összefoglalót, riportot készítve, folyamatosan hívjuk fel a potenciális résztvevők figyelmét a vetélkedőbe való bekapcsolódás lehetőségére.

Hetente kedd délután lehetőséget nyújtunk az ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékén minden érdeklődőnek arra, hogy a vetélkedőben való részvételről személyesen kapjon felvilágosítást.

Az ELTE Szekfű Gyula Történeti Könyvtárában – helyben olvasásra – az elektronikus újságíráshoz szükséges tananyag-csomag áll már most az érdeklődők rendelkezésére, hogy kisfilm- illetve klipkészítési munkájukat ezzel is segítsük.

Emellett heti rendszerességgel tartunk demonstrációs tájékoztatót középiskolákban, főiskolákon és egyetemeken, a nyár folyamán pedig nyári diáktáborokban az első világháborúval kapcsolatos kisfilm- és a klip készítés módszertanáról, természetesen az elkészült első világháborús „saját” kisfilmjeinket felhasználva.

A vetélkedő tervezett határideje: 2016. december 31-e, eredményt 2017. január 31-ig hirdetünk.

A rendezvénysorozat indító előadását 2016. május 23-án, du. 5 órakor tartjuk: „Száz év tükrében a nagy háború – 1916-2016” címmel, amelyben az 1916-os esztendő számunkra fontos momentumait, így a Bruszilov-offenzívát, a közös monarchia világháborús emberveszteségén belül különösen a magyart, Ferenc József halálát, pontosabban: a Monarchia élén bekövetkező személycsere jelentőségét vizsgálnánk – meghívott előadók segítségével.

 
         Ősz Gábor                              Géppuska az első világháborúban

Lengyel-, Észt- és Oroszországból számítunk megszólalókra, miközben a sorozatindító klip-vetélkedő vitaestjén Ősz Gábor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem vezető tanára, a Petőfi Sándor Gimnázium moderálja és összegzi a középiskolás tanár kollégákkal a világháború tanításával kapcsolatos legfrissebb tapasztalatokat,t az ELTE-éről Gerő András tanszékvezető, a Hadtörténeti Intézetből Pollmann Ferenc elemzik az 1916-os esztendő jelentőségét.

 
                           Gerő András                                             Pollmann Ferenc

Előtte két órával, du. 3 órakor ugyancsak az ELTE BTK dékáni tanácstermébe szervezünk valamennyi, a 2014-es, korábbi pályázatunkban részt vevő középiskolás kollégánk, továbbá az érdeklődő középiskolai tanárok, továbbá az egyetemi és középiskolai diákok számára egy informális találkozót, amelynek során  3 percnél nem hosszabbra tervezett interjúkat rögzítenénk és a sorozatindító előadás bevezetésekor, annak az elején, du.5-kor ők is szót kapnának egy-egy rövid hozzászólás eredjéig.

A „Száz év tükrében a nagy háború – 1916-2016” rendezvényt operatőrök segítségével, digitális technikával rögzítjük, a hallottakat fényképekkel, cikkben is összefoglaljuk, majd ezt követően az aspektus.eu oldalon nyilvánosságra hozzuk és folyamatosan használjuk az ismeretterjesztő kisfilmvetélkedő népszerűsítésére az év során. Szerkesztünk belőle egy 70 perces hangos fényképes audio-változatot, valamint egy 25 perces filmeset.

A 25 perces filmes változat angol feliratos és hangalámondásos változatát is elkészítjük. Szerkesztünk továbbá 3 egy percnél rövidebb promo-klipet – és a legsikerültebb magyar változatot lefordítjuk angolra is.

A 2016. december 31-ig szóló ismeretterjesztő klip-vetélkedőre küldött kisfilmek közül a legjobb hármat 2017.január 31-ig honlapunkon és a facebookon közzétesszük és – természetesen – díjazzuk!

Valamennyi járulékos, értsd a kisfilm-vetélkedő érdekében szervezett rész-rendezvényről folyamatosan beszámolnánk az Aspektus.eu honlapon, valamint az Aspektus facebook-oldalán.                              

A történelmi ismeretterjesztő klip-vetélkedő részletei

Az egyetemista-főiskolás, továbbá a középiskolás korosztály, tehát a 14-18 évesek számára történelmi ismeretterjesztő kisfilm-, illetve klip-vetélkedőt (a továbbiakban: klipvetélkedő) hirdetünk 2016. május 11-e és 2016. december 31-e között, nemcsak itthon, hanem a közép-európai régióban és a balti térség országaiból kettőben: Finnországban és Észtországban, valamint Oroszországban. A 2-5 perc terjedelmű klip-vetélkedő témája a nagy háborúaz utóbbi száz év tükrében értelmezve. Ennek fő célja, hogy az első világháborúról, illetve annak következményeiről, a békeszerződésekről, illetve az új európai rendről mai megvilágításból, korszerűen szóljon.

2016. május 11-től 2016. december 19-ig ennek érdekében a heti egy alkalommal az ELTE BTK-n szervezett kiscsoportos foglalkozások „csereszabatosak” bármely elektronikus médiában való megjelenéssel, hiszen – különösen kezdetben – inkább erre lesz szükség, ráadásul ezekben az esetekben tudunk törekedni arra, hogy a már elkészült eddigi produkcióinkra vagy felhívjuk a figyelmet, vagy akár idézzünk is belőlük!

2016. május 11-e és december 19-e között 21 olyan hét lesz, ami tanévre esik.  Ahhoz, hogy elvben valamennyi budapesti gimnáziumban erről tájékoztatást adjunk (összesen 35 gimnázium van a fővárosban), valamint legalább 9 felsőoktatási intézménybe eljussunk, az őszi félév minden hetében további egy napot kell személyes „meggyőzésre” fordítanunk, amire a főrendezvény meghirdetését követően célszerű sort keríteni. (Ennek során szeretnénk a klip-készítésben rutint szerzett diákok munkájára is számítani, hiszen ebben az esetben tudjuk emelni vetélkedő hatékonyságát, s lehetőség nyílik a szakközépiskolások megszólítására is!

A május 23-án délutánra tervezett „Száz év tükrében a nagy háború

– 1916-2016. Sorsfordító esztendő volt-e a mi számunkra 1916?” klip-indító nyitórendezvényen kívül májustól novemberig másfél havonta legalább egy, a pályázati kiírás kritériumainak megfelelő klipet készítünk, részben példamutatási, részben mozgósítási szándékkal.

A nyári hónapokban az egyetemista-, fő– és középiskolás táborokban tervezünk több prezentációt tartani.

A klipeket az Aspektus vitaesteket szervezőkből álló zsűri értékeli, a középiskolai tanárok szavazatait összegyűjtve.

Az esemény facebook-oldala – kattintással:

 

Aspektus