Száz év tükrében a nagy háború 1917-2017

Immár több mint száz éve, hogy kitört az első világháború. A Párizs környéki békékben megvalósuló új európai rend viszont magában hordta azokat az ellentmondásokat, amelynek eredménye végül nem béke, hanem egy hosszúra nyúló fegyverszünet lett.

Három éve ’Száz év tükrében az erőszak 1914 – 2014’ címmel, egy éve pedig Száz év tükrében a nagy háború 1916-2016 címmel sikeresen valósítottunk meg egy-egy ismeretterjesztő történelmi klip-vetélkedőt, valamint hozzá kapcsolódó rendezvénysorozatokat, amelynek során több koncentrált műhelyfoglalkozást szerveztünk magáról a klip-készítésről középiskolás történelemtanárok, illetve médiaszakemberek segítségével.

Ezt követően finn, észt, csehországi, szlovákiai, romániai és magyarországi, majd lengyel- és oroszországi kutatók segítségével nyilvános rendezvényen, illetve forgatáson emlékeztünk meg az első világháború kirobbanásáról, valamint az 1916-os esztendő első világháborúval kapcsolatos konkrét eseményeiről. 2014-ben Budapesten és Kolozsváron forgattunk filmet arról, hogy az egyetemisták számára miként csapódnak le az első világháború következményei, köztük a trianoni béke, majd 2016-ban felvettük, hogy az első világháború mit jelentett a lengyelek és az oroszok, illetve a román hadüzenet következtében a románok számára, de foglalkoztunk a Monarchia élén száz esztendeje bekövetkezett uralkodóváltással is.

A műhelyfoglalkozásokról írásbeli, álló- és mozgóképes beszámolókat készítettünk, az első világháborús 2014-es nyitókonferenciáról viszont egy hetven perces hangos, és egy huszonöt perces filmes összefoglalót is közreadtunk, majd az elkövetkező hetekben-hónapokban 6 percnél nem hosszabb kisfilmeket és klipeket csináltunk, nemcsak figyelem-felkeltési, hanem példamutatási szándékkal.

Célként ugyanis azt tűztük ki, hogy a diákok 4-5 perces ismeretterjesztő klipek készítésén keresztül, az első világháborúból kiindulva dolgozzák fel az erőszak problematikáját úgy, hogy alkotásuk az ismeretterjesztés műfaji kritériumainak megfeleljen, így azok ne csak a történelem jobb megértésében, hanem akár a történelemtanításban is felhasználhatók legyenek.

A pályázat megvalósítása során a tömegkommunikációs eszközökön kívül erőteljesen támaszkodtunk a Facebookra, továbbá más elektronikus kapcsolattartási lehetőségekre.

Népszerűsítettük kezdeményezésünket különböző nyári táborokban és a három éve megszerzett tapasztalatok birtokában, a hatékonyság növelésére törekedve tavaly az eddigi tapasztalatokat felhasználva, a klip-vetélkedőn változtatva, azt hatékonyabbá téve úgy hirdettük meg, hogy 2016-ban nemcsak hivatkozunk, hanem maximálisan támaszkodunk is arra az eszköztárra, amelyet a 2014-es pályázat során már létrehoztunk.

A 2016-os pályázatot a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület segítségével pályáztuk meg, de az ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékén működő Aspektus, valamint a Rákóczi Szövetség segítségével hirdettük meg a 2016. május 11-ével kezdődő ismeretterjesztő kisfilm-, illetve klip-vetélkedőt, amelyet főként egyetemistáknak és középiskolásoknak szerveztünk.

Bár fő célcsoportunk a mostani alkalommal is a hazai közönség volt, ennek ellenére nemcsak itthon, hanem a Magyarországgal szomszédos országokban, illetve Cseh- és Lengyelországban, valamint a balti térség országai közül kettőben: Finnországban és Észtországban, továbbá Oroszországban is megcéloztuk a potenciális pályázókat, ezért a felhívást nemcsak angol nyelvre, hanem oroszra, észtre, finnre és udmurtra is lefordítottuk. A klip-vetélkedő témája az első világháború – az utóbbi száz év tükrében értelmezve. Ennek során a nagy háború emlékei közül hangsúlyozottan az 1916-os év eseményeit idéztük fel, köztük a Bruszilov-offenzívát, amely három hónap alatt példátlan emberáldozatokkal járt, amelyet követően a keleti front össze is omlott. Ám ezen túl az említett rendkívüli intenzitású támadássorozatnak számos további, hosszabb távon is érvényesülő következménye is volt, hiszen tanulságait mind a Wehrmacht, mind pedig a Vörös Hadsereg hasznosította a második világháborúban, mint ahogy az amerikaiak is a koreai háborúban.

Az 1916 nyarát követő hónapok számunkra fontos eseménye volt – a Bruszilov-offenzívához kapcsolódóan – a románok augusztus végi támadása, majd Ferenc József császár és király halála, amely a változás reményét hozta, bár a Monarchia – és így Magyarország – továbbra sem tudott jelentősen alakítani a háború menetén, jóllehet tett rá kísérletet.

2014-es pályázatunk tapasztalataira támaszkodva 2016-ban változtattunk a pályázat kiírásán annyiban, hogy ez alkalommal nem 4 és 5, hanem 2 és 4 perc időtartam közötti ismeretterjesztő klip-pályázatot hirdettünk, amelynek viszont az összes többi formai követelménye ugyanaz maradt, mint a 2014-es pályázatunké volt.

A pályázat módosult címének megfelelően a pályázati felhívás mind magyar, mind pedig angol nyelvű változatát – annak időtartama alatt – folyamatosan hirdettük az internet, a Facebook mellett különböző napi- és hetilapokban, valamint rádió- és televízió-műsorokban; mindenütt, ahol erre fogadókészség volt.

2016-os kezdeményezésünkben a korábbinál lényegesen nagyobb hangsúlyt fektettünk a személyes meggyőző munkára.

Ezért programszerűen felkeressük a különböző felső- és középfokú oktatási intézményeket, ahol (főként a történelem szakos) pedagógus kollégák segítségére támaszkodva személyesen népszerűsítettük a vetélkedőt!

Eközben az első világháborúval kapcsolatos ismeretterjesztés mellett legalább akkora hangsúlyt fektettünk a kisfilmkészítés alapjaira, mesterségbeli fogásainak elsajátítására és népszerűsítésére.

A pályázat idején, a világháborúról szóló eseményekhez kapcsolódva, háromszor is példát mutattunk, hogyan lehet klipet, kisfilmet készíteni a YouTube szerkesztő programjának a segítségével, vagyis olyan, az első világháborúról szóló rendezvényeken, szoboravatásokon és konferenciákon vettünk részt, amelyekről összefoglalót, riportot készítve, igyekeztünk a folyó eseményekhez kapcsolódva is felhívni a potenciális résztvevők figyelmét a vetélkedőbe kapcsolódás lehetőségére.

2016 őszétől kezdve, heti rendszerességgel lehetőséget nyújtottunk az ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékén, valamint a Kossuth Klubban minden érdeklődőnek arra, hogy a vetélkedőben való részvételről személyesen kapjon felvilágosítást, illetve megmutattuk nekik, miként lehet „használni” a YouTube szerkesztő programját.

Az ELTE Szekfű Gyula Történeti Könyvtárában – helyben olvasásra – az elektronikus újságíráshoz szükséges tananyag-csomagot bocsátottunk az érdeklődők rendelkezésére, hogy kisfilm- illetve klipkészítési munkájukat ezzel is segítsük.

Emellett heti rendszerességgel tartottunk demonstrációs tájékoztatót középiskolákban, főiskolákon és egyetemeken, miután 2016 nyarán diák- és néptánc táborokban, illetve a Finnugor Világkongresszuson Finnországban, de külön Észtországban, Magyarországon, a Felvidéken, Kárpátalján és Erdélyben is.

IV.Károly királyt gépkocsin Kövess Hermann kíséri a visszafoglalt Bukovinában

A mostani, 2017-es rendezvénysorozat központi előadását 2017. május 29-én, du. 5 órakor tartjuk meg:

'Hősök, mártírok, áldozatok és történelmi személyiségek.  Száz év tükrében a nagy háború 1917 - 2017' címmel, amelyben az 1917-es esztendő számunkra fontos momentumait, így a februári orosz forradalom következtében átalakult keleti front helyzetét, amelynek az év közepén az egyik záró momentuma a Kerenszkij-offenzíva, amelyet a Monarchia végül hárítani tudott, sőt Bukovinát is elfoglalta és így mintegy áttételesen hozzájárult az októberi bolsevik hatalomátvétel sikeréhez. . Nem lehet nem megemlíteni az áprilisi amerikai hadüzenet hatását,de szólni fogunk a csehszlovák légió megalakulásáról, annak a Monarchia további sorsára gyakorolt hatásáról is.

Kratochvil Károly ezredesként - immár az orosz fronton
A ma embere számára nem világos a háborúban elesettek áldozatának az értelme. Zavarok tapasztalhatók, hogy hősöknek, áldozatoknak, mártíroknak tekintsük-e őket? Ráadásul a két világháború közötti időszak, sőt a második világháború számos történelmi személyisége is közülük került ki. Előadóink segítségével 1917-es szerepüket is felvillantjuk, nem hagyva ki például a magyar történelmi emlékezetben fontos szerepet elfoglaló honvédtábornok Görgei Artúr 1916-os halálát, temetésének utórezgéseit. Tisza István, Horthy Miklós, Jozef Tiso, Werth Henrik tevékenységére azért is utalunk – valamennyien harcoltak a világháborúban –  mivel későbbi és mai megítélésük – számos megválaszolatlan kérdést vet fel, inspirál az elgondolkodásra és a klip-készítésre, hiszen gróf Esterházy János magyar mártír-politikust ugyanazon törvények alapján ítélték el, mint Jozef Tisot – bűnhődnie Horthy Miklós miatt kellett, aki viszont a portugáliai Estorilban nem börtönben, hanem azért mégis ágyban és párnák közt, Esterházy előtt néhány héttel halt meg. Mindemellett az 1917-es esztendő újdonsága, hogy főként (de nemcsak) a magyarlakta területeken a Nagy Háborúban elesett hősöknek településeink jelentős részén emlékműveket emeltek. Hazánk történetében első ízben fordul elő, hogy ezek az emlékművek „demokratizálódtak”: vagyis nem uralkodókat, kiemelkedő hadvezéreket, hanem egyszerű katonákat ábrázolnak – ilyen szempontból tehát új jelenséggel van dolgunk. 

Oroszországból Szergej Nyelipovics történész, míg Magyarországon az ELTE-éről Gerő András tanszékvezető egyetemi tanár, Hermann Róbert egyetemi tanár, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese, Balla Tibor, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum osztályvezetője, Janek István, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársa és G. Kovács László történész elemzi az 1917-os esztendőt. Előtte két órával, du. 3 órai kezdéssel szervezünk ugyanoda, vagyis az ELTE BTK (kari) tanácstermébe valamennyi, a korábbi pályázatban részt vevő, illetve a pályázat során érdeklődést tanúsító középiskolás kolléga számára egy módszertani találkozót, amelyről mindannyiójukkal, 3 percnél nem hosszabbra tervezett szerkesztett interjút rögzítünk és a sorozatindító előadás bevezetésekor, annak az elején, vagyis du.5-kor Ősz Gábor kollégám összefoglalja az eszmecsere tanulságait. Ugyanekkor, vagyis délután 3 és 5 óra közötti időszakban sminkelnénk ki az előadókat és vennénk fel velük is a 25 perces filmbe tervezett rövid, külön interjúkat.

Sándor Ágoston, Gecse Géza és Tefner Zoltán - az idén pólót lehet nyerni május 31-ig

A ’Hősök, mártírok, áldozatok és történelmi személyiségek.  Száz év tükrében a nagy háború 1917 - 2017 rendezvényt két operatőr, továbbá egy fotós közreműködésével rögzítjük, a szövegét legépeljük, cikkben is összefoglaljuk, majd ezt követően az aspektus.eu oldalon fényképekkel is hozzáférhetővé tesszük, illetve az Aspektus Facebook-oldalán is posztoljuk. Az év további részében pedig használjukaz ismeretterjesztő kisfilmvetélkedő népszerűsítése során. Ezért a rögzített anyagból szerkesztünk egy 70 perces hangos, fényképekkel feldíszített audio-változatot, továbbá egy első világháborús, híradó részletekkel kiegészített 25 perces filmeset. A 25 perces filmes változat esetében elkészítjük annak angol hangalámondásos változatát. Szerkesztünk továbbá három rövid, kettő és négy perc közötti promo-klipet a kisfilm-vetélkedő népszerűsítésére – magyarul és angolul is.

Valamennyi járulékos, értsd a kisfilm-vetélkedő érdekében szervezett majdani rész-rendezvényről beszámolunk az Aspektus.eu honlapon, illetve az Aspektus Facebook-oldalán és utalunk rájuk valamennyi további rendelkezésre álló orgánumban.

                                   A pályázat – részletesebben

A két eddigi pályázatunktól eltérően ez alkalommal a központi előadás népszerűsítésére összpontosítunk, nem titkolva, hogy ennek fő célközönsége továbbra is az egyetemista-főiskolás, valamint a középiskolás korosztály, tehát a 14-18 évesek, de bárki részt vehet rajta. A május 29-i vitaest az ismeretterjesztő kisfilm-, illetve klip-vetélkedő (a továbbiakban: klipvetélkedő) indítórendezvénye, amelyet 2017. május 13-a és 2017. május 31-e között, nemcsak itthon, hanem a közép-európai régióban és a balti térség országaiból kettőben: Finnországban, Észtországban, továbbá Oroszországban is meghirdetünk. A 2-4 perc terjedelmű klip-vetélkedő témája az első világháború – az utóbbi száz év tükrében értelmezve. Ennek fő célja, hogy az első nagy világégésről, illetve következményeiről, a békeszerződésekről, az új európai rendről, a háború hétköznapokat és politikai rendszereket befolyásoló hatásairól és utóéletéről mai megvilágításból, korszerűen, morális kérdéseket is megfogalmazva  és elgondolkodtatva szóljunk.

Kiscsoportos foglalkozások

2017. május 17-től 2017. május 29-ig ennek érdekében péntek délután (17.00-tól 19.00-ig) a Kossuth Klubban klip-készítési technikai fogásokat bemutatva két kiscsoportos foglalkozást szervezünk, amelyek során a vetélkedő mármely más összefüggéséről is felvilágosítással szolgálunk. Erre szintén felhívjuk a figyelmet valamennyi rendelkezésünkre álló fórumban.

Sajtómegjelenések

Bármely elektronikus médiumban való megjelenés, illetve cikk írására igyekszünk komoly figyelmet fordítani, hiszen csak akkor számíthatunk sikeres nyitórendezvényre, ha arról minél többen értesülnek. Bármely elektronikus médiumban való megjelenés esetén erről az aspektus.eu honlap oldalain beszámolunk, és ezt a Facebookon is megosztjuk.

Aspektus kupatanács az egykori Vaskapuban, amit ma Otthonkának neveznek

Bonum

A 2017.május 17-e és május 29-e közötti időszakban a Bonum TV Délelőtt című közösségi magazin műsorában Száz év tükrében a nagy háború 1917-2017 címmel felhívjuk a figyelmet a 2014-es, illetve a 2016-os pályázatunk során felvett eddigi filmjeinkre és meghívott vendéggel beszélgetve tennénk fel közösen egy-egy kérdést az első világháborúhoz kapcsolódóan, amivel pólót lehetne nyerni. Mindig más, „élő” vendég segítségével mutatjuk be az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság, illetve más szervezetek régebbi és most, illetve a közeljövőben aktuális programjait, ismertetjük eddigi klipvetélkedőnk győzteseit, egy-egy a világháborúval foglalkozó Facebook-oldalt vagy létrehozóikat, és bemutatunk néhány a világháborúval kapcsolatos fórumot, lapszámot, honlap oldalt; továbbá felhívjuk a figyelmet azokra a programokra, amelyek a világháborúval kapcsolatosak, és – természetesen – állandó jelleggel a május 29-i nagyrendezvényre. Emellett rövid egyperces figyelemfelkeltő montázst készítünk, amelyben – a Bonummal kötött megállapodás értelmében szintén a május 29-i rendezvényre hívjuk fel a figyelmet, amelyet a Bonum TV különböző időpontokban sugároz. Mind a rövid montázst, mind pedig a hosszabb (élő beszélgetéssel kombinált) adásba került változatot megosztanánk az Aspektus FB-oldalán és összefoglaló linkgyüjteményt adnánk közre a www.aspektus.eu oldalon – szintén a május 29-i rendezvényt, két esetben a kiscsoportos foglalkozásokat is promózva.

Az első világháború eseményeihez kapcsolódó kérdések helyes megválaszolásán kívül – a beküldött klipekkel – ez alkalommal pólót lehet nyerni, továbbá a klipek részt vesznek az Aspektus későbbi vetélkedőin.

2017. május 19., 23., május 25., 26., vagyis összesen négy alkalommal készítünk ilyen  kedvcsináló, legalább tíz-tizenöt perces összefoglalót.)

Gecse Géza


A május 29-i nyitórendezvény plakátja - kattintással:

A május 29-i nyitórendezvény Facebook oldala - kattintással: