Száz éves békediktátumokról - Kemecsén!

A 260 kilométernyi távot Budapesttől északkeletre immár autópályán majdnem két óra alatt lehet megtenni.

  
                   Lipők Sándor polgármester                              Szalkó Károly református lelkész

Lipők Sándor,a Szabolcs-Szatmár megyei Kemecse város polgármesterének köszöntő szavait követően Szalkó Károly a településreformátus lelkésze utalt az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság háttérben felállítottmolinójára, amelyben – szó szerint idézve Kemecse református lelkipásztorát–„ahogy mindenki látja, a fekete dominál, amely a témához azért illik jól, mert érzékletesen utal arra az áldozatra, amelyet immár száz éve a magyarság hozott! Ebből az áldozathozatalból valamennyiünkcsaládjának még jócskán része volt a huszadik század második felében is, pedig kis hazánk történelmében nagyon sok a győzelem és számtalan dicső emlékre is hivatkozhatunk!”

Sajnos – fogalmazott Szalkó Károly – „a magyar történelemben sokkal gyakoribb a trauma! Ezért is volt negyvenegy lelkésztársával a napokban Felcsúton a labdarúgó akadémián a református papok számára szervezett edzőtáborban jó érzéslátni az előtérben az aranycsapat tagjainak bronzból készült mellszobrait, mert ez viszont maga a siker és erre az érzésre nagy szükségünk van!”

A rendezvény főszervezője és moderátora Lucza János helytörténész elmondta, hogy a Kemecse Város Önkormányzata és a Kemecsei Református Egyház közös szervezésében létrejött történelmi délután részévé nem véletlenül tették a kemecsei Hangvarázs Énekkarelső világháborús műsorát, amelyről ezt követően valamennyien ízelítőt is kaptunk!

A Református Gyülekezeti Házban „Az I. világháborút lezáró békék 1919-2019” címmel 2019. szeptember 25-én szervezett rendezvényen az 1918-1919-es eseményeket Bene János, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület elnöke foglalta össze.

A múzeumigazgató úr kiváló összegzést adott az első világháború katonapolitikai, diplomáciai, társadalomtörténeti eseményeiről.

  
                                        Bene János és a közönség

Őt Gecse Géza történész, az Aspektus idei kisfilm-vetélkedőjének téma-felelőse követte, aki azzal kezdte, hogy 1919-ben Saint-Germainben Ausztriát hasonló mértékben büntették, mint egy évvel később Trianonban Magyarországot és Németországgal, Bulgáriával is vérlázító módon bántak el a száz éve velük aláíratott versailles-i és neuilly-i békediktátumokban! A történész azokra az ellentmondásokra és kérdésekre is utalt, amelyeket sem a történetírók, sem a politológusok– még a százéves évfordulóig, vagyis mind a mai napig nem tudtak megválaszolni! Az első ilyen ellentmondás, hogy a dualista állam sokkal tovább bírta azt az elképesztő túlerővel szembeni harcot, mint azt például a saját katonai vezetése gondolta!

   
                                                                A közönség és Gecse Géza

A Monarchia ellenségei ugyanis mind a keleti, mind az olasz fronton két-háromszoros túlerővel támadták! Ez az állóképesség azért is különösen figyelemre méltó, mert a Habsburg Monarchiáénál jelentősebb anyagi forrásokkal rendelkező Orosz Birodalom például egy évvel hamarabb dőlt ki a sorból. Egyébként a cári Oroszország volt a központi hatalmakkal szemben álló koalíció tagjai közül az egyetlen, amely a kezdetektől fogva kifejezettena dualista állam megsemmisítésére tört. Sovány vigasz, hogy a vég őket hamarabb érte és a bolsevikok hatalomra jutását követően Oroszország még jelentősebb veszteségeket szenvedett, mint a hadviselő felek bármelyike. A mi szempontunkból ennek azért is van jelentősége, mert az oroszok vereségének jelentős szerepe volt abban, hogy a magyar történelem miként alakult 1918-tól kezdve!


                                     Előadás Kemecsén szeptember 25-én

Ami az Aspektuselső világháborús történelmi ismeretterjesztő kisfilm vetélkedőjét illeti, Gecse Géza elmondta, hogy a 2-4 perces időtartamot az eddigi három vetélkedő tapasztalata igazolta! Ennek alátámasztására be is mutatott közülük néhányat, felhívva arra a figyelmet, hogy az aspektus.eu oldalon keresztül ezek valamennyien szabadon elérhetők és felhasználhatók. Szándékosan helyezte el őket úgy a honlapra, hogy azoknak is segítsen, akiknek soha életükben nem jutott eszükbe kisfilmet csinálni – hogy most kedvet kapjanak hozzá! Mutatott olyan – egyébként az említett honlapról szintén – könnyen elérhető kisfilmet is, amelyet a YouTube 2017 szeptemberéig rendelkezésre álló szerkesztő programjának a segítségével ő maga készített! Ennél bármelyik internetről letölthető szerkesztő program többre képes – ezért efilmek megtekintését főként bátorításul ajánlja – mondta –, hiszen azt bizonyítják, mennyire kevés kell ahhoz, hogy bárki kisfilmet készítsen! Gecse Géza arra is felhívta a figyelmet, hogy Budapesten az idén három alkalommal, a legközelebb most pénteken, szeptember 27-én du.5 órakor informális keretek között egy történész mellett az internethez és a filmkészítéshez jól értő fiatalokkal személyesen szerveznek találkozókat! Ha valaki valamilyen oknál fogva nem tudna ott lenni, össze is fogják foglalni, ami a helyszínen történt – és szintén az aspektus.eu oldalon adják majd közre!

A Kemecsei Református Gyülekezeti Házban Gecse Géza azt is elmondta, hogy az első világháború témakörében szervezett három nyitórendezvényüket ő beválogatta a Nemzetpolitika – szorítóban című kötetbe! Ezért a kötet azoknak, akik a kisfilm-vetélkedőben részt szeretnének venni, különösen hasznos olvasmány! De a mostani találkozó ötletét, hogy Papp Kornéllal együtt szerepeljenek, végül szintén a kötet adta! Nevezetesen az, hogy Papp Kornél édesapja: Papp Vilmos 2007-ben megjelentetett könyvében szerepeltaz 1959 januárjában az ungvári KGB épületében agyonvert Gecse Endre lelkipásztor életrajza, aki gyermek- és fiatalkorának jelentős részét egyébként Kemecsén töltötte. Gecse Géza ezért is figyelt fel az igazságtételt legalább az emlékezés szintjén fontosnak tartó Papp Vilmos tevékenységére! Amikor a Kőbányai Református Gyülekezet lelkipásztorát 2007 őszén személyesen is felkereste és meghívta egy rádiós vitaestre, Papp Vilmos pont ekkor adta közre a református mártírokról szóló következő kötetét, ami azért volt a kőbányai református lelkipásztor számára is meglepetés, mert eredetileg nem tervezte, hogy végül folytatása lesz – a könyvnek! 2007-ben két kötet már megjelent, de ezt még továbbihárom kötet követte! Ennek a tizenkét évvel ezelőtt közönség előtt zajló beszélgetésnek a szerkesztett formája is benne van a Nemzetpolitika – szorítóban című könyvben! – jelentette ki Gecse Géza. Viszont e 2017-ben megjelent kötetet Papp Vilmos már nem tudta kézbe venni – folytatta –, mert 2016 márciusában – nem sokkal 84. születésnapja előtt magához szólította az Isten. Amikor a Nemzetpolitika – szorítóban pont két esztendővel ezelőtt megjelent, már csak fiának, Kornélnak tudott példányt adni Gecse Géza.

Lucza János helytörténésztől megtudtuk, hogy idén szeptemberben volt pontosan 45 éve annak, hogy Kemecsére jött tanítani. A helytörténész azt is elmondta, hogy Papp Kornél, aki a Református Zsinat Oktatási Irodájának vezetője, most elhozta magával édesapja valamennyi kötetét.

  
                          Lucza János és a kemecsei közönség

Papp Kornél, aki a rendezvényt megelőzően – Szalkó Károllyal és Gecse Gézával közösen megtekintette Kemecse református intézményeit – azzal kezdte mondandóját, hogy gratulált az elért eredményekhez és sok sikert kívánt a helybelieknek további munkájukhoz! Majd édesapja Papp Vilmos „Negyvenegy prédikátor – XX. századi magyar „gályarab” prédikátorok” című ötkötetes munkájáról elmondta, korántsem biztos, hogy az szigorú történészi munkának számít, hiszen az események, a múlt elemzését majd elvégzik a történelem szakavatott mesterei!

  
                                   Papp Kornél előadás közben

Édesapja a címadó, a magyar reformátusokat a középkorban sújtó terror ellen végül mégiscsak a XVII. században sikeresen küzdő Sélyei István református püspökre és Kocsi Gergő Bálintra is hivatkozva már 1956 nyarán elkezdteharcát az akkori rendszer által margóra szorított, gyakran a fizikai eltüntetésre kiszemelt református papokért és ez a küzdelem nem egyszer sikerrel is járt! Igaz, hogy ezért hamarosan az Őrségbe, Budapestről jó messzire került, de élete utolsó két évtizedében végül Papp Vilmos mégiscsak visszakerült a fővárosba és számára elégtétel volt, hogy az elkezdett munkát végül folytatni tudta! Ennek eredményét most akár kézbe is vehetik a megjelentek! Ennek azért van különös jelentősége – mondta Papp Kornél –, mert, hogy szó szerint idézzük a Református Zsinat Oktatási Irodájának a vezetőjét: „…olyan korszakban éltem, amikor a szülő azzal védte a gyermekét,hogy nem mondott el olyan dolgokat, amelyekből a gyereknek az iskolában baja származhatott!”

Ő, vagyis Papp Kornél is szeretett volna elbeszélgetni édesapjával, amíg élt,de most már nincs rá lehetősége! Néhány kérdésre ugyan választ kapott, amikor édesapja vázlatban maradt előadását neki kellett elmondania például 2016 júniusában a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat az ausztriaiFelsőőrben megszervezett konferenciáján! Azt sem lehet elkendőzni, hogy az öt megjelentetett kötet is igen sok kérdésre választ ad, de a személyes válaszra már nincs lehetőség! Ezért fel is hívta a figyelmet arra, amennyiben a kemecseiek közül valaki hasonló helyzetben kerül, faggassa ki a szüleit, mielőtt túl késő lenne!

A második könyvbemutató kapcsán Lucza János Gecse Géza “Nemzetpolitika-szorítóban Aspektus-határok nélkül 2002-2017” című kötetével kapcsolatban elmondta, hogy jól ismerte a szerző édesanyját is, aki tanára volt a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. Kiváló pedagógus volt. Gecse Gézát pedig még általános iskolai diák korából ismeri és könyvét ezért is forgatta élénk érdeklődéssel. Lucza János elmondta, egyet tud érteni az azóta szintén elhunyt Habsburg Ottóval, aki az 1999 és 2002 közötti vitaesteket és 1991 utáni rádiós riportjait összegyűjtő Állam és nemzet a rendszerváltás után című Gecse-kötethez az előszót írta. Lucza János szerint ugyanis erre a frissen megjelent 63 vitaestet tartalmazó kötetre is igaz, amit a Páneurópa Unió egykori elnöke állított: „egyszerre kor- és kórtörténet”, amit másként olvasunk ma, mint fogunk öt vagy tíz év múlva! 

A résztvevők megköszönték a könyvtárinformatikus Pusztai András és Mátyás Tamás valamint Farkas Attila tanár úr technikai, szakmai segítségét is, akik jelentős mértékben járultak a rendezvény sikeréhez!

Aspektus