Trianonról - hét kötetben!

Jövőre lesz száz éves a trianoni békediktátum, amelynek kapcsán egy hét kötetből álló sorozat első részét mutatták be 2019. október 2-án Budapesten a Nemzeti Múzeum dísztermében. Június 4-én, a békeszerződés aláírásának 99. évfordulóján Székesfehérváron a majd 600 oldalas könyvet már bemutatták, de fontosnak tartották a budapesti bemutató megtartását is – hallhattuk Nyári Gábortól, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársától, a rendezvény moderátorától.

                                                    Nyári Gábor, Vizi László, Nánay Mihály és Gulyás László

Horváth-Lugossy Gábor, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója köszöntötte a megjelenteket, kiemelve, hogy ez az első eset, hogy több mint harminc jeles történész dolgozott egy köteten, de ez csak a kezdet: a Magyarságkutató Intézet egyik feladata ugyanis, hogy egy asztalhoz ültesse a különböző tudományterületek kutatóit.

Vizi László Tamás, a Magyarságkutató Intézet tudományos főigazgató-helyettese, a kiadvány egyik szerzője elmondta, hogy a kötet vizsgálja az Osztrák-Magyar Monarchia 1914 előtti állapotát, társadalmi helyzetét, geopolitikai lehetőségeit. Ugyanakkor kitér a belpolitikai viszonyokra is, bemutatja, hogy mi történt a Magyar Királyságban a háború előtt.


                                       Gulyás László

Nánay Mihály, a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnöke annak a reményének adott hangot, hogy a mű segít abban, hogy a 20. század és annak előzménye fokozottabb szerepet kap nemcsak a felső-, hanem a közoktatás világában is.

Gulyás László, a Szegedi Egyetem tanára, a kötet főszerkesztője arról beszélt, hogy az elmúlt harminc évben nem született olyan munka Trianonról, amelyen ennyi ember dolgozott volna. Ebben a 31 szerzőből álló gyűjteményes kötetben nem csupán új dolgokat lehet felfedezni a téma kapcsán, de új megvilágításba is lehet helyezni azokat.

A Magyarságkutató Intézet tudományos főmunkatársa utalt a kötet születésének előzményeire is. Történész szakemberek közreműködésével 2006-ban Szegeden alakították meg a VIKEK-et, a Virtuális Intézetet Közép-Európa Kutatására, mert úgy vélték és most sem gondolják másként, hogy a magyar történetírás számára fontos feladat, hogy tudományos igényű munkákkal mutassák be, mi történt a magyar állammal és a magyar nemzettel akkor, amelynek következményeivel hétköznapjainkban is minduntalan szembesülnünk kell, gondoljunk csak a magyar nyelvű oktatás elleni támadásra Kárpátalján, vagy az Úzvölgyére!

De a mostani kötetben a merítés a VIKEK körénél is szélesebb körű! Gulyás László hangsúlyozta, hogy a fejezetek megírására a szakma legjobbjait kérték fel, akik a témával kapcsolatos legfrissebb forrásokhoz is hozzájutottak Párizs, Berlin, London, Róma, Moszkva és Szentpétervár könyv- és levéltáraiban. Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a kutatók egyetlen fillér honoráriumot sem kaptak tanulmányaik megírásáért, mégis első szóra vállalták az embert próbáló feladatot!

Vizi László Tamás elmondta, hogy az ütemezést illetően fél évenként számítanak egy-egy további kötet megjelentetésére. Gulyás László kitért arra, hogy bár most a szarajevói pisztolylövéstől a padovai fegyverszünet aláírásáig, 1918. november 3-ig foglalták össze a történteket, vagyis Trianon előzményeit, de lesz kötet, amely Trianon eseménytörténetét, a versailles-i békerendszert, valamennyi résztvevő politikus életrajzát is tartalmazza majd. Egészen 1926-ig, az utolsó trianoni határkövek elhelyezéséig kívánnak eljutni, vagyis ez lesz a korszakhatár – jelentette ki Gulyás László.

E kötetekben is tervezik, hogy a fejezeteket – miként ebben a kötetben is – a nagy világnyelvek mellett az Osztrák-Magyar Monarchia valamennyi nemzetének a nyelvén is összefoglalják.

Gecse Géza, a kötet Oroszország 1917 márciusától előbb az Ideiglenes Kormány, majd 1917 novemberét követően egészen a breszt-litovszki békéig a bolsevik Oroszország külpolitikáját foglalta össze a kötetben, felhívta a figyelmet az Aspektus első világháborús történelmi ismeretterjesztő kisfilm vetélkedőjére, amelyet az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásának köszönhetően az idén is sikerült megszervezniük és amelynek határideje 2019. november 11-e!

Aspektus