Üzenet a mának - Gecse Géza könyvéről

Valamiféle üzenete az első könyv megjelenése óta minden könyvnek volt - van, így különösen a sorskérdésekkel foglalkozóknak, mert  ki ne látná: forr a világ bús tengere" napjainkban is!

A -  Nemzetpolitika-szorítóban. Aspektus - határok nélkül 2002-2017 című kötet  a Gecse Géza által vezetett 63 vitaest szerkesztett változatát tartalmazza, amelyeket a szerző munkatársaival 2002 és 2017 között előbb Határok-nélkül, majd Aspektus vitaestekként rendezett meg.

A kötet forrás lehet mindazok számára, akik e tizenöt év politikai eseményeit nemzetpolitikai megközelítésből kívánják megismerni.

 A huszadik század eseményei több nemzet , köztük a mi számunkra is inkább tragikusak voltak, így például az ország területének drasztikus megcsonkítása - a wilsoni elvek nevében, ugyanakkor azoknak fittyet hányva - , hiszen a trianoni diktátum következtében minden harmadik magyar hirtelen az új országhatáron kívül találta magát!

Persze lehet azzal példálózni, hogy ennek előzményei voltak és a meghozott döntés ezért a békecsinálók részére - a döntés meghozatalakor - logikusnak tűnhetett, bár erre vonatkozóan is vannak a kötetnek olyan aspektusai, amelyek tovább árnyalják ezt a képet.

Ami az előzményeket illeti, talán legnagyobb baj, hogy a mohácsi vészt követően jelentősen pusztult a magyarság és a természetes szaporulata nem volt képes ellensúlyozni az oszmán megszállás idején bekövetkező veszteséget. Ehhez  járult Trianon, amit a Csoóri Sándorral a vele készült találkozón részletez igen érzékletesen, miszerint a határon túli területek vesztesége a legkomolyabb a békediktátum óta, amely főként politikai okokkal magyarázható, mint ahogy a bennünket körbevévő többségi államok demográfiai gyarapodása is. 

A kötet tizedik fejezetében három Kovacsics József történeti demográfus , Csetri Elek történész, a Kolozsvári BBTE  nyugalmazott egyetemi tanára , a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja és Für Lajos történész részletesen elemzik az ezzel kapcsolatos helyzetet. Egyikük sem él már, de mondanivalójuk változatlanul aktuális!

Ezért is izgalmas, hogy a történeti áttekintésen túl, sokoldalú válaszokban kapunk magyarázatot nemcsak e probléma kialakulásának okaira.

Gondolkodjunk együtt! Jó olvasást kívánok!

És persze mindenkinek felhívom a figyelmét a budai várban szervezett, szeptember 1-i könyvbemutatóra, ahová a szervezők minden érdeklődőt sok szeretettel várnak!
Rövid tájékoztató róla, az esemény Facebook-oldalával! Íme:

 

Kovács Róbert Ákos

Főmenü: