Veszprém és Iszkaszentgyörgy közösen lesz finnugor kulturális főváros

Döntés az észtországi Tartuban szervezett ifjúsági kongresszuson
 

Július 29-e és 31-e között Tartuban, a dél-észtországi egyetemi városban több magyar vonatkozású kulturális esemény zajlott.

 
      A nyertes veszprémiek és iszkaszentgyörgyiek             A leköszönő elnökHolopainen

A MAFUN, a finnugor népek ifjúsági szervezetének 12. kongresszusán döntés született a Finnugor Népek Kulturális Fővárosa jogának odaítéléséről. A címért két magyar önkormányzat, Veszprém és a Fejér megyei Iszkaszentgyörgy versengett. Először a népes iszkaszentgyörgyi delegáció kápráztatta el a nagyjából hatvan főből, küldöttekből, szervezőkből és megfigyelőkből álló közönséget, ezután kövtekezett a veszprémiek bemutatkozása. A zsüri mindkét pályázatot értékesnek ítélte, így 2016-ban a két közeli dunántúli településnek közösen kell megrendeznie az átaluk tervezett rendezvénysorozatot.
 
           Tóth Szilárd az iszkaszentgyörgyiekkel                          Käbi Suvi, az új elnök

A kongresszuson újraválasztották a huszonöt éve Oroszországban alapított MAFUN vezetőségét is. Az elősorban észt-, finn- és oroszországi ifjúsági szervezeteket tömörítő fórum elnöke ezúttal a vendéglátók közül került ki: a finn Sampsa Holopainent, a Helsinki Egyetem kutatóját a kevéssé ismert Käbi Suvi váltotta fel. Käbi Suvi 1994-ben született, a tallinni Fenno-Ugria nevű, Észtországban befolyásos finnugor alapítvány ifjúsági tagozatának (Fenno-Ugria Noored) aktivistája. Az egyik alelnököt Orosz-, a másikat Finnország adja (Artyom Malüh és Mari Saraheimo). A két alelnök közül Malüh tűnt ki a fórumon, elsősorban a finnugor szociális média plenáris panel vezetőjeként. A neves udmurt aktivista, a finnugor Facebooknak is nevezett Uralistica alapítója egyébként Moszkvában él és már felnőttként tanult meg udmurtul. A többi vezetőségi tag mind oroszországi, listájuk a következő: Jekatyerina Kirgyaskina (Mordvin Köztársaság), Vaszilij Csuprov (Komi Köztársaság), Jevgenyij Szivajev (Mari Köztársaság), Viktor Vülko (Nyenyec Automóm Körzet), Anna Anhimova (Karél Köztársaság), Vitalij Szigiletov (Hanti-Manysi Automóm Körzet), Mihail Trifonov (Murmanszk),  Andrej Petrov (Szentpétervár és Leningrádi megye), valamint Alekszej Skljajev (Udmurtia). A következő kongresszus helyéről is döntés született, amelynek értelmében 2017-ben az Udmurt Köztársaság fővárosa, az Oroszországban géppisztolygyártásáról ismert Izsevszk várja a finnugor népek ifjúsági szervezetinek képviselőit.

 
    Az idei főváros, az észt Obinitsa képviselői                    Magyar és komi résztvevők

Feltűnő volt a magyar, a hanti és manysi, valamint a komi-permják fiatalok, valamint az egyébként magukról gyakran hallató lív és az izsór aktivisták távolmaradása. A magyar ifjúsági szervezetek hagyományosan passzívak a finnugor mozgalomban, bár hazánkban időről időre voltak ezirányú próbálkozások. Ma már történelemnek számít, hogy a kilencvenes évek elejétől kezdve az Ifjúsági Demokrata Fórum Közép-Európa csoportján keresztül magunk is igyekeztünk aktív kapcsolatot kiépíteni az észt- és oroszországi finnugor mozgalommal. Távolmaradásunk azért is meglepő, mert mind a zsürinek, mind a tartui szervezőbizottságnak volt magyar tagja (ez utóbbinak a Tartui Egyetem Budapestről kiküldött magyar lektora, Janurik Boglárka személyében), nem beszélve az előző finn MAFUN-elnök intenzív magyar kapcsolatairól. Reméljük, hogy a két, eddig egymással is versengő magyar településnek a jövőben sikerül hazai ifjúsági szervezeteket is bevonnia a MAFUN munkájába, hogy a határainkon túli magyarságról ne is beszéljünk. A romániai, szlovákiai, délvidéki, kárpátaljai, sőt, a nyugati magyarok helyzetében sok a hasonlóság az oroszországi finnugor népek sorsával (kisebbségi helyzet, asszimiláció, anyanyelvi oktatás elsorvadása stb.). A mostani találkozó eredménye, hogy a plénum elfogadta a Veszprémi Magyar-Finn Egyesület csatlakozási kérelmét, ami ugyanakkor egy kicsit kényszermegoldásnak is tűnik, hiszen az egyébként igen aktív veszprémi egyesület nem ifjúsági szervezet. A cilivizációtól viszonylagos elszigeteltségben élő, kezdetlegesebb infrastruktúrával rendelkező komi-permjákokat ifjúsági mozgalmukban – testvérnépük, a jóval számosabb és gazdagabb komi-zürjének menedzselhetnék. Ezek a feladatok így most a fiatal észt elnöknő vállát nyomják – reméljük, hogy meg fog tudni küzdeni velük. 

A kongresszus alatt a budapesti Balassi Intézethez tartozó Tallinni Magyar Intézet szervezésében két egymást követő napon egy-egy kiállítás megnyitójára is sor került. Veszeli Lajos A Balaton misztériuma című festménykollekciójának bemutatására július 29-én került sor a Tartui Művészet Házában. Köszöntőt mondott Jarno Laur alplgármester és dr. Szoboszlai András, a VEMAFI elnöke. Másnap, július 30-án Kántor Ágnes Ultra című tárlata került a publikum elé a Tampere Házban.

31-én az ömlő eső sem zavarhatta meg a Tótkomlósi Ifjúsági Fúvószenekar nagyszerű koncertjét. A Krcsméri János vezette Békés megyei együttes ritkább 19. századi darabok és modern slágerek egyvelegével lépett fel az egyetemi város sétálóutcáján felállított színpadon a fagyoskodó és átázott, de lelkes közönség előtt. Kár, hogy az ifjúsági kongresszus vezetőségéből ismét kiszorult a magyarság.

Tóth Szilárd
a Tartui Egyetem Narvai Intézetének adjunktusa