Finnugor Nyelvrokonsággal Rendelkező Népek Napja


Fotók: Gecse Géza                                                                                    Tallinn belvárosa
Egyszer lesz a Turáni Népek Napja is?

Hosszas  országgyűlési vita után módosult az elnevezés: „rokon” helyett „nyelvrokonsággal rendelkező” népekre

A két világháború között már létezett az észt–finn–magyar rokonsági, néprokonsági nap. Majd jókora kényszerű kihagyás után 1991-ben Rokon Népek Napja néven a Reguly Társaság indította újra a hagyományos ünnepet, tehát már működő emléknapról van szó.

Íme az ismertető oldal: http://www.regulytarsasag.hu/tevekenyseg/a-rokon-nepek-napja/

A magyar Országgyűlés mostani határozatához a biztatás, a hivatalos felkérés Észtországból érkezett. Még Juku-Kalle Raid képviselő, a külügyi bizottság tagja, az észt képviselők finnugorokat támogató tagozatának elnöke, valamint igen sok külügyi testület tagja és szakértője (nem mellesleg költő és újságíró) indítványozta ezt a magyar Országgyűlésnek. Ugyanis az Észt Köztársaság legfőbb hatalmi szerve, a Riigikogu (= államtanács, országgyűlés) már 2011. február 17-én ottani zászlós ünneppé nyilvánította az októberi napot.

Juku-Kalle Raid, a XII. Riikikogu képviselője, aki igen sokat tesz az Oroszországban sínylődő kis finnugor népekért és a magyar–észt kapcsolatokért.

Juku-Kalle Raid Siófokon 2012 szeptemberében

(Forrás: http://www.facebook.com/jukukalle.raid/photos)

Dr. Latorcai János országgyűlési képviselő (az Országgyűlés alelnöke, a KDNP Országos Választmányának elnöke). Ő volt a Finnugor Nyelvrokonsággal Rendelkező Népek Napjáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/10160. irományszámon) előadója. (A kép forrása: hu.wikipedia.org.)

Magát a határozati javaslatot mint önálló indítványt nyújtották be következő képviselők: dr. Horváth János (Fidesz), dr. Latorcai János (KDNP), dr. Gruber Attila (Fidesz), Mandur László (MSZP), Gyöngyösi Márton (Jobbik) és Szilágyi Péter (független).

A vízimadár ősi ábrázolása általános az újkőkori és a kora bronzkori időszakban a kelet-európai térségben, a finnugornak tekinthető területeken. Ékes magyar nyelvünk alapvető és gyakori szókincse finnugor jellegű.

A március 11-i országházi vitában és az  Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának március 18-i ülésén megoszlottak a vélemények, jól megmutatkoztak a legfontosabb vitapontok a Fidesz és a Jobbik képviselői között: A finnugorokkal nyelvrokonságban állunk vagy csupán „nyelvi ragadványokról” (= nyelvi hatásról) van szó? Annak idején egy nép voltunk a finnugorokkal, vagy csak egymás mellett éltünk? Egyszerűsítve: finnugorok vagy turániak vagyunk? Végül az egyik módosító javaslat elfogadásával, a „nyelvrokonsággal rendelkező” kifejezés beiktatásával – helyesen – végre valamiféle kiegyezésnek lehettünk  tanúi a Fidesz és a Jobbik között: 2013. április 8-án az Országgyűlés (komoly előrelépés, kedvező, hogy 314 szavazattal, csupán 6 ellenszavazat, 17 tartózkodás mellett) elfogadta, hogy október 3. szombatja a finnugor (uráli) népek közös ünnepnapja legyen.

Novák Előd országgyűlési képviselő, az ő módosító indítványa alapján (H/10610/5. irományszámon) lett „rokon” helyett „nyelvrokonsággal rendelkező” az új emléknap. (A kép forrása: jobbik.hu.).

Született egy másik határozati javaslat  a Jobbiknál, miszerint január 7-e (Atilla napja) legyen a Turáni Rokon Népek Napja, illetve hogy álljon föl olyan őstörténeti intézet, amely megvilágíthatja a magyarság őstörténetét. E javaslat azonban nem nyerte el a már említett bizottság támogatását. Az őstörténeti intézet fölállítása nem rossz ötlet. Persze rögtön vita törne ki, hogy ki vezesse, mely irányzatok kapjanak benne helyet.

Világfa képe szarusótartón (Sárrétudvari, Hajdú-Bihar m.) (forrás: mek.oszk.hu)

Széplaki Cecília alkotása az égig érő fáról (Buvári Márta: mesék szëbben). Az életfa, égig érő fa, tetejetlen fa tulajdonképpen nem meseelem volt, hanem az ősi vallási világképet jeleníti meg: az alsó, a földi és a felső világot. Feltehetőleg már az avar kortól ősműveltségünk része.

Egyébként legalább háromféle rokonságot különböztetnek meg a tudósok is: 1. A nyelvi rokonságot, 2. a származási (embertani vagy vérségi) rokonságot, 3. a műveltségi rokonságot-kapcsolatot.

A finnugorokkal a nyelvi-műveltségi kapcsolatban, a turániakkal műveltségi-embertani kapcsolatban, az iráni eredetű népekkel (szarmaták, jászok) főleg műveltségi kapcsolatban állunk. Persze a turáni fogalmát is meg kell határozni. Például a szkítákat ide sorolják: iráni eredetű népként indultak, s gyűjtőnévvé vált szkíta.

A törökségi népektől, a csuvasoktól, a kazároktól, a türköktől, az avaroktól, a besenyőktől, a kunoktól sok mindent átvettünk, részben belénk olvadtak. Úgyhogy lehet és legyen Turáni Műveltségű Népek Napja is, elsősorban a műveltségi kapcsolatokra építve.

 

Az országgyűlési határozat teljes szövege. Minden év októberének 3. szombatjáról

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 63. szám. 49591. oldal

IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 23/2013. (IV. 12.) OGY határozata a Finnugor Nyelvrokonsággal Rendelkező Népek Napjáról*

Az Országgyűlés, figyelemmel

– a finnugor népek közötti nyelvi rokonságra és történelmi léptékű kapcsolataink fontosságára,

– a finnugor Közművelődési Kongresszusokból kinövő, közel évszázados hagyományokban gyökerező „Rokon Népek” napjára,

– a Finnugor Népek Világkongresszusa több mint két évtizedes fennállásának pozitív tapasztalataira és a szervezeten belüli egyre növekvő intenzitású és jelentőségű együttműködésre,

– a finnugor népek törvényhozásai és kormányai közötti hagyományosan szoros együttműködésre, továbbá az Interparlamentáris Unió keretein belül idén 20 évvel ezelőtt életre hívott és eredményesen működő finnugor nyelvet beszélő parlamenti képviselők fórumára,

– az egyes nemzeti parlamentekben működő baráti tagozatok közötti kiváló kapcsolatokra,

– a nemzeteink közötti szimpátiára és rendszeresen megmutatkozó szolidaritásra, a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés, kapcsolódva az Észt Köztársaság parlamentje által 2011. február 16-án elfogadott kezdeményezéséhez, minden év októberének harmadik szombatját a Finnugor Nyelvrokonsággal Rendelkező Népek Napjává nyilvánítja.

2. Az Országgyűlés hasonló lépés megtételére bátorítja a Finn Köztársaság, mint a harmadik államalkotó finnugor nyelvrokonsággal rendelkező nép parlamentjét is annak érdekében, hogy országainkban ezt a napot közösen ünnepelhessük meg, tovább mélyítve és megerősítve a népeink közötti barátságot, és a kölcsönös megbecsülésen és tiszteleten alapuló kapcsolatot.

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Kövér László s. k.,  az Országgyűlés elnöke

 Dr. Tiba István s. k., az Országgyűlés jegyzője, Z. Kárpáti Dániel s. k., az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2013. április 8-i ülésnapján fogadta el.

(Forrás: www.magyarkozlony.hu)

Mészáros András