Gyóni Géza halálának 100. évfordulója és az Aspektus

Ady Endrével ellentétben Gyóni Géza kitörő örömmel fogadta az I. világháború kitörését, be is vonult katonának, de nagyon elment az öldökléstől a kedve.

Harctéri tapasztalatokból táplálkozva talán a leghatásosabb sorokat sikerült megfogalmaznia Przemysl erődjének védőjeként, amely az európai kontinens harmadik legnagyobb erődítménye volt Antwerpen és Verdun után.

És – ami számunkra érdekes lehet és ma már szinte senki sem tudja – mint ahogy a város nevét kiejteni sem képes helyesen senki (psemiszl) – az erődöt főként magyarok védelmezték 1914 augusztusától egészen 1915 márciusáig, amikor az orosz túlerő már akkora volt, hogy lehetetlen volt az erődöt tovább tartani.
 
Másfél százezernyi magyar katona esett ekkor orosz hadifogságba – köztük Gyóni Géza is, viszont csak az év őszére került ki Krasznojarszkba, Szibéria kellős közepébe, ahol magasabb beosztású öccsével együtt próbálták túlélni az orosz hétköznapokat. Öccse viszont 1917. június elején meghalt, ami  idegileg megviselte Gyóni Gézát, aki 33. születésnapján, pont száz éve, 1917. június 25-én szintén meghalt. Két nap múlva temették el – és mint az egykorú felvételekből látszik –igazi magyar költőnek kijáró tisztelettel!

A przemysli vérzivatarban 1914 novemberében született versének néhány versszaka tette nevét máig halhatatlanná:

Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
A pártoskodókat, a vitézkedőket.
Csak egy éjszakára:
Akik fent hirdetik, hogy – mi nem felejtünk,
Mikor a halálgép muzsikál felettünk;
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek,
S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek,

Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
Gerendatöréskor szálka-keresőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor siketitőn bőgni kezd a gránát
S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák,
Robbanó golyónak mikor fénye támad
S véres vize kicsap a vén Visztulának.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket.
Az uzsoragarast fogukhoz verőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor gránát-vulkán izzó közepén
Ugy forog a férfi, mint a falevél;
S mire földre omlik, ó iszonyú omlás, –
Szép piros vitézből csak fekete csontváz.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
A hitetleneket s az üzérkedőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor a pokolnak égő torka tárul,
S vér csurog a földön, vér csurog a fáról
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben
S haló honvéd sóhajt: fiam… feleségem…

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket.
Csak egy éjszakára:
Vakító csillagnak mikor támad fénye,
Lássák meg arcuk a San-folyó tükrébe,
Amikor magyar vért gőzölve hömpölyget,
Hogy sírva sikoltsák: Istenem, ne többet.

Küldjétek el őket csak egy éjszakára,
Hogy emlékezzenek az anyjuk kínjára.
Csak egy éjszakára:
Hogy bujnának össze megrémülve, fázva;
Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna;
Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét,
Hogy kiáltná bőgve: Krisztusom, mi kell még!

Krisztusom, mi kell még! Véreim, mit adjak
Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak!
Hogy esküdne mind-mind,
S hitetlen gőgjében, akit sosem ismert,
Hogy hívná a Krisztust, hogy hívná az Istent:
Magyar vérem ellen soha-soha többet!
– Csak egy éjszakára küldjétek el őket.

Kiváló lehet az Aspektus klip-vetélkedője számára például akár e történet bármelyik aspektusának a feldolgozása!

Idei klip-vetélkedőnk meghirdetésekor a rövid, promó riportok elkészítésénél is szándékosan akkora hosszúságúra szerkesztettük a 26 perces filmből vett három részletet, ami önmagában is megállná a helyét, ha ilyet küldene be bárki.

Az első főként az 1917-es év történészi megközelítését mutatja be, amelyet – egyébként a 26 perces filmben – bárki végignézhet, de itt a rövid összeállítás néhány momentumra hívja fel a figyelmet, eleget téve a „történelmi ismeretterjesztő” jellegnek – kattintással:

A második Esterházy és Jozef Tiso életének a párhuzamos bemutatásán keresztül érzékeltetni, miként lehet gondolati síkon témákat úgy egybekapcsolni, hogy megfeleljenek a pályázat tartalmi kiírásainak és terjedelmüket tekintve is 2-4 perc közöttiek legyenek – kattintással:

Végül a harmadik inkább módszertani segítséget próbál nyújtani azoknak, akik ezzel a műfajjal próbálkoznak – de akár ilyen megközelítésmód is lehet érvényes! Szintén fontos, hogy a kisfilm 2-4 perc közötti – kattintással:

Ezek mindegyikének, mint ahogy a 26 perces magyar változatnak is – megvan az angol nyelvű változata! The Great War in the Reflection of 100 Years – ezt a kereső szót kell beírni a YouTube cím sorába!

 

Aspektus