Klip-vetélkedőnkkel a Trefortban

 
Az 1872-ben, Ferenc József idején alapított gimnázium létrehozóinak célja eleve az volt, hogy olyan oktatási intézmény legyen, amely kifejezetten gimnáziumi tanárok felkészítésére is lehetőséget, teret biztosít.  Jelenlegi épületében 1887 októbere óta folyamatos az oktatás. Kezdetben a Magyar Királyi Tanárképző Intézet Gyakorló Főgymnasiuma nevet viselte, ám a mellette lévő névtelen utcát Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter halála előtt egy évvel róla nevezték el . Ennek köszönhetően azóta nem hivatalosan Trefort utcai gimnáziumnak nevezték, 1957 után  a Ságvári Endre nevét viselte, majd 1991 után  az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola nevet vette fel. Az ELTE másik két budapesti gyakorlógimnáziumától eltérően itt csak hatosztályos gimnáziumi osztályok vannak.

A diákok a nagy nyugati nyelveken kívül választhatják a  kínait is. Híres végzősei között találjuk Kármán Tódort, a modern aerodinamika atyját, Teller Ede atomfizikust és Ignotus Pál szerkesztőt. Azon gimnáziumok közé tartozik, ahol a történelem vezetőtanár, Pál Gergely tanár úr az igazgatóhelyettes. Talán ennek is köszönhető, hogy amikor első alkalommal kerestem, pont továbbképzésen vett részt. Viszont végül pont a 12./A osztály óráján tudtam részt venni, akik kivételesen éppen az I. világháború tanulmányozását kezdték el, ezért is volt rendkívül aktuális ismertetni a Trefortban történelmi ismeretterjesztő klip-vetélkedőnket.

Sőt, az utcáról az iskolába lépve, a falon már kint is volt az Aspektus  felhívása.  Itt még csak ígérni tudtam a pólót, amit mindenki kap, aki részt vesz a kisfilm-vetélkedőben.

November végéig olyan 2-4 perces kisfilmet kell nekünk elküldeni, ami 30-40 snittben,  dinamikusan, ismeretterjesztő igénnyel szól az első világháborúról. Erre nemcsak egyetemisták és főiskolások, hanem a gimnázium végsős és végzés előtti osztályainak diákjai képesek – hangsúlyoztam.
 
Jellemzően a családi irattár fényképeit, leveleit és – esetleg első világháborús kitüntetéseit érdemes elővenni, kicsit áttanulmányozni. Kikérdezni róla mindenkit, aki tud róla és hozzáolvasni egy-egy szakkönyvet, cikket vagy ismertetőt és kész is a klip, ha használják a YouTube szerkesztő programját. Természetesen, aki ennél jobbat tud, és már tanult szerkeszteni és vágni, annak előnye van, nem kívánunk senkit sem ennek a viszonylag egyszerű szerkesztőprogramnak a használatára kényszeríteni!

Az osztályban viszonylag sokan tanultak már valamilyen szerkesztőprogramot. Mind Pál tanár úr, mind pedig a diákok vidáman fogadták a lehetőséget. Kérdés, hogy mennyien hajlandók valóban bele is vágni és november végéig elküldeni nekünk a kisfilmjüket! Minél többen, annál jobb!

Gecse Géza