Száz év tükrében a nagy háború: 1918 előzményei és következményei

A Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat 2018-as Hittudományi Tanácskozására az idén az ausztriai Felsőőrben (Oberwart) kerül sor 2018. július 5-e és július 8-a között.

Ennek részeként 2018. július 6-án, pénteken, 11.00-tól 12.30-ig

Gecse Géza tart előadást:

 ’Szórványosodásunk. 1918 előzményei és következményei’

címmel.

Hivatalos linkje:

Az esemény Facebook-linkje:

Az előadás helyszíne:
Reformierte Kirchengemeinde Oberwart
Ref. Kirchengasse 16
A - 7400 Oberwart

Ennek részeként mutatják be az előadó Nemzetpolitika - szorítóban. Aspektus-határok nélkül 2002-2017 című, közelmúltban megjelent könyvét, amelyben megtalálható az ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékén működő Aspektus 2014 és 2017 között tartott három első világháborús történelmi ismeretterjesztő kisfilmvetélkedőinek nyitórendezvényeinek összefoglalója, illetve ezek eredménye is.

Az Aspektusnak mindhárom vetélkedőt az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság, az ELTE, a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület és a Rákóczi Szövetség támogatásával sikerült megszerveznie és az idén is szeretnék a klip-vetélkedőt meghirdetni.

Ezért kértük Ámon Antal és Békássy N. Albert közreműködését a kötet és magának az első világháborús téma ismertetésében, hiszen – miként a tanácskozás főcíme is sugallja – ma nincs, vagy legalább is nem akkora létszámú a nyugat-európai magyar szórványközösség (vagy idegen szóval: a magyar diaszpóra), ha nem következik be a trianoni katasztrófa. Ez a békediktátum nem csupán az ország területének a kétharmad részét, hanem a Kárpát-medencében élő magyarság harmadát a Magyarországgal szomszédos utódállamok keretei közé kényszerítette máig tartó, főként Nyugat-Európába tartó folyamatos elvándorlással.

Ámon Antal az elmúlt másfél évtizedben több alkalommal is részt vett az említett klub-estek munkájában, egy alkalommal meghívott előadóként is. Több mint harminc évet töltött az ausztráliai Melbourne-ben, ahol nemcsak mérnökként és vezetéstudományi szakemberként, hanem rádiós újságíróként is dolgozott 2005-ig, amikor az ausztrál közszolgálati médiából nyugalomba vonult. Rá egy esztendővel 2006-ban – feleségével együtt – szülővárosába, Budapestre költözött vissza.

Ámon Antal két lánya közül az egyik ma Ausztráliában, a másik viszont Magyarországon él. A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) 1956-os Hagyományőrző tagozatának az elnöke 1974-ben szerzett gépészmérnöki diplomát a budapesti Műszaki Egyetemen, majd 1975-ben Ausztriába menekült, ahol politikai menedékjogot kapott. 1985-ben Ámon Antal vezetés/vállalkozástudományi diplomára immár Ausztráliában tett szert, ahol nemzetközi marketing tanulmányai után 1995-ben kapott oklevelet.

Békássy Nándor Albert, egyetemi oktató - gyermekgyógyász, Svédországban a Lundi Egyetemi Kórház Gyermekőssejt-átültetési Egységének klinikai vezetőjeként 2011-ben ment nyugdíjba, de akadémiai tevékenysége továbbra is folyamatos az Európai Őssejtátültetési Akkreditációs Testület nemzetközi inspektoraként.

Pacséron - a délvidéki Bács megye szívében, magyar református lelkészcsalád elsőszülött gyermekeként 1942-ben látta meg a napvilágot. Jugoszláv állampolgárrá az 1945-ös határ meghúzásával vált. Huszonhat éves korában választották presbiterré. Orvosi oklevelét a horvátországi Fiuméban szerezte meg, ahol hat évig a Zágrábi Németajkú Evangélikus Esperességhez tartozó helyi, vagyis Zágrábi Magyar Protestáns Gyülekezet alkotó tagja. Továbbképzése idején két évig a belgrádi, majd egy évtizeddel később Angliában a Londoni Magyar Református Gyülekezet tagja.

A nyugat-európai magyar reformátusok egyik szellemi vezetője: a  Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat (NyEMRLSz) 1985-ben egyéni tagjává, majd 1987 óta folyamatosan világi elnökévé választja. Alapítója az 1991-ben újraalakult Magyar Reformátusok Világszövetségének és 1995-ben a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának is. Kezdeményezője és szervezője az 1991-ben Lundban tartott NyEMRLSz és a Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközössége Hittudományi Tanácskozásnak, amely a Kárpát-medence és Nyugat-Európa magyar reformátusai közötti - a II. világháborút, illetve az 1956-os megtorlásokat követő történelmi megosztottságból származó, máig hiányzó lelki vérkeringés helyreállítását és a protestáns megosztottság felszámolását hívatott helyreállítani.

Gecse Géza, a könyv szerzője, hosszú ideig a Magyar Rádió szerkesztő-műsorvezetője és riportere, az ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemi Tanszékének tanára, a soknemzetiségű Ausztria-Magyarország, majd Oroszország és a Szovjetunió történetének kutatója, az Aspektus témafelelőseként eddig három első világháborús történelmi ismeretterjesztő kisfilm-vetélkedő koordinátora.

Ugyanezen a napon este bemutatjuk az első világháborús klip-vetélkedő során született kisfilmjeink egy részét és ismertetjük a legújabb vetélkedőre jelentkezés feltételeit.

A konferencia teljes programja, meghívottjaival kapcsolatos információk, időtartama az alábbi linkről érhetők el:

Aspektus