Újragondolt negyedszázad. Tudományos konferencia Szegeden a Horthy-korszakról

Versaillestől a V4-ig! Újragondolt negyedszázad. Tudományos konferencia a Horthy-korszakról – Szegeden!

Egy plenáris és három szekció-ülés

A 2019. november 22-én tartott plenáris ülés témája a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában „A versailles-i békerendszer és Közép-Európa” volt.

Popély Gyula, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára Pozsony 1918 és 1919 közötti megszállásáról, Ujváry Gábor, a Veritas Intézet vezetője Trianon és a magyar felsőoktatás kérdéséről, Vizi László Tamás, a Kodolányi János Egyetem tanára a trianoni békediktátum ratifikálásáról tartott előadást. Sokcsevits Dénes, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének munkatársa az usztasa állam és a Magyar Királyság közötti kapcsolatokat ismertette az 1941-es esztendőben, míg Gulyás László, a Szegedi Tudományegyetem tanára a százéves versailles-i békerendszer rövid- és hosszú távú következményeiről számolt be.

A délután folyamán három szekcióban folyt a konferencia. A Horthy-korszak külpolitikája és hadügye szekcióban Olasz Lajos, Janek István Suba János Hamerli Petra, Gyarmati Enikő, Seres Attila és Erdős Márton tartottak előadást.


A Horthy-korszak gazdaságpolitikája szekcióban Schlett András, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára a Trianon utáni agrárpolitikai vitákat, Strausz Péter, a Corvinus Egyetem tanára pedig a két világháború közötti gazdasági kamarák tevékenységét ismertette.

 Zachar Péter Krisztián, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára nemcsak a katolikus egyházon belüli irányváltásról, benne a Kolping mozgalomról, hanem a jezsuita közgazdasági iskoláról is beszélt.

Szabó Richárd, az Óbudai Egyetem tanára a Trianon utáni banki hatékonyság alakulását elemezte és hasonlította össze a dualizmus korival.


A sajtó és emlékezetpolitika szekcióban Tóth Marcell, a Csongrád Megyei Levéltár munkatársa a szegedi sajtó és a Nemzeti Hadsereg születése címmel, míg Zeman Ferenc, aki ugyancsak a Csongrád Megyei Levéltár munkatársa, „A Nagy Háború hőseinek emlékezete és a revíziós propaganda összefüggései a Horthy-korszakban” címmel tartott előadást.

Kiváló nyersanyagként hasznosíthatók ezek az előadások az Aspektus idei történelmi ismeretterjesztő kisfilm vetélkedőjében, hiszen a pályázatot "Száz év tükrében az első világháború lezárása 1919-2019" címmel hirdették meg.

Gecse Géza „Négy történelmi ismeretterjesztő kisfilm vetélkedő tanulságai 1914-1919 között” címmel azokról a tapasztalatairól számolt be, amelyeket az ELTE BTK Új- és Jelenkori Tanszékén, illetve a Károli Gáspár Református Egyetem Új- és Jelenkori Történeti Tanszékén az első világháborús történelmi kisfilm vetélkedő, illetve ezzel kapcsolatos, nemcsak magyar szemináriumi foglalkozásain, hanem Erasmus-kurzusain 2014 és 2019 között – az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottságnál benyújtott sikeres pályázatai révén szerzett. Gecse Géza kérte a jelenlévő kollégákat, hogy a november 25-i leadási határidőre való tekintettel hívják fel mindazok figyelmét az Aspektus idei első világháborús történelmi ismeretterjesztő kisfilmvetélkedőjére, akiknél számítani lehet rá, hogy jelentkeznének. A jelenlévő kollégák azt javasolták, hogy a kisfilm vetélkedő sikere érdekében legyen a határidő 2019. december 15-e! Végül gyakorlati szempontokat is figyelembe véve abban állapodtak meg, hogy december 4-e lesz! Vagyis eddig kell az ujaspektus@gmail.com címre eljuttatni a klipeket, amelynek részleteiről folyamatosan beszámolnak az aspektus.eu oldalon!

Aspektus


A szegedi konferencia résztvevői jó ötletnek és fontosnak tartják a klip-vetélkedőt!